Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o zatrzymaniu ponad 16 ton nielegalnych odpadów z Norwegii. „Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie udaremnili przywóz z Norwegii na teren Polski ponad 16 ton odpadów” – czytamy w komunikacie KAS.

Podkreślono, że do odprawy celnej w Porcie w Świnoujściu zgłoszona została odzież używana. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili analizę przedstawionych dokumentów oraz dokonali rewizji celnej. W trakcie działań stwierdzono, że używana odzież pomieszana była z butami, zabawkami, opakowaniami kartonowymi, a nawet z torebkami damskimi.

„Ponieważ wśród dokumentów towarzyszących przesyłce nie było dokumentów, jakie mają zastosowanie przy transporcie odpadów, skierowano wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie o ocenę przywożonego towaru pod kątem spełnienia definicji odpadu” – czytamy.

Ocena Inspektoratu wskazuje, że przewożony ładunek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, zakwalifikować należy do odpadów, transport zaś stanowi nielegalne przemieszczenie.

„Opinia ta byłą podstawą skierowania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (GIOŚ) informacji o nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. GIOŚ przeprowadzi postępowanie mające na celu powrót odpadów do Norwegii” – podkreślono.