Strona główna Wiadomości Kanadyjskie Lider opozycji federalnej w Kanadzie Andrew Scheer w rocznicę Powstania Warszawskiego

Lider opozycji federalnej w Kanadzie Andrew Scheer w rocznicę Powstania Warszawskiego

The Hon. Andrew Scheer, Leader of Canada’s Conservatives and of the Official Opposition, issues statement on the 76th Anniversary of the Warsaw Uprising

FOR IMMEDIATE RELEASE

Ottawa, ON – The Hon. Andrew Scheer, Leader of Canada’s Conservatives and of the Official Opposition, issued the following statement on the Anniversary of the Warsaw Uprising:

“Today marks the 76th anniversary of the beginning of the Warsaw Uprising. This major military operation against the German occupation, led by the Polish Home Army, lasted for 63 days.

“The Uprising by the Polish underground resistance was a courageous effort to liberate Poland’s capital. As the brave young people of Warsaw stood up to their brutal Nazi German oppressors, the Soviet Red Army waited across the Vistula River, offering no assistance. Though it was ultimately unsuccessful, Polish civilians and underground fighters inflicted heavy losses on the German Army.

“Every year on this day, Warsaw marks ‘W hour’ and comes to a complete stop to commemorate the bravery of those who fought and died. Today we join them in remembering these heroic Polish patriots and pay tribute to their sacrifices for freedom, independence, and the right to a sovereign future. Let us also reflect on the hundreds of thousands of Poles who fought on the Western and Eastern fronts to defend their homeland from both Axis and Soviet invaders.

“On behalf of Canada’s Conservatives, I encourage all Canadians to learn more about the history of the Second World War and the sacrifices made by Canadians and our Allies in defeating tyranny.”


Hon. Andrew Scheer, przywódca kanadyjskich konserwatystów i oficjalnej opozycji, wydaje oświadczenie z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 2020

 

Ottawa, ON – The Hon. Andrew Scheer, przywódca kanadyjskich konserwatystów i oficjalnej opozycji, wydał następujące oświadczenie z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego:

„Dziś mija 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ta wielka operacja wojskowa przeciwko okupacji niemieckiej, prowadzona przez Armię Krajową, trwała 63 dni.

„Powstanie polskiego podziemia było odważną próbą wyzwolenia stolicy Polski. Gdy dzielni młodzi warszawiacy stawili czoła brutalnym nazistowskim niemieckim prześladowcom, radziecka Armia Czerwona czekała za Wisłą, nie oferując żadnej pomocy. Choć ostatecznie zakończyło się to niepowodzeniem, polscy cywile i bojownicy podziemia zadali armii niemieckiej ciężkie straty.

„Co roku w tym dniu Warszawa obchodzi„ godzinę W ”i zatrzymuje się całkowicie, by upamiętnić męstwo walczących i poległych. Dziś łączymy się z nimi wspominając tych bohaterskich polskich patriotów i składamy hołd ich ofiarom za wolność, niepodległość i prawo do suwerennej przyszłości. Zastanówmy się także nad setkami tysięcy Polaków, którzy walczyli na froncie zachodnim i wschodnim w obronie swojej ojczyzny zarówno przed najeźdźcami z państw osi, jak i sowieckimi.

„W imieniu kanadyjskich konserwatystów zachęcam wszystkich Kanadyjczyków, aby dowiedzieli się więcej o historii drugiej wojny światowej i poświęceniach, jakie Kanadyjczycy i nasi sojusznicy dokonali w pokonaniu tyranii”.