Kanadyjska Polonia na naszych ONT Kaszubach o godzinie 11:00 stanęła przy Pomniku Szarych Szeregów by uczcić pamięć uczestników Powstania Warszawskiego w 76 rocznicę tragicznego zrywu Polaków w sierpniu 1944 r..

Załopotała na Pomniku Polska Flaga biało – czerwona. Jest to jedyny taki Pomnik w Kanadzie.

Godzina W została uczczona 1 minutą ciszy i zadumy przy sygnale syreny, następnie odśpiewano nasz Hymn Państwowy
“Jeszcze Polska nie zginęła”.

Ojciec Jan Łempicki -Rektor Ośrodka Franciszkańskiego na Kaszubach wprowadził nas poprzez modlitwę i Słowo Boże w tamten tragiczny czas Powstania Warszawskiego.
Nastepnie w hołdzie poległym zlożono kwiaty biało czerwone.Zapalono znicz.
Uroczystość została ubogacona poezją ks biskupa Zawitkowskiego

“ ALE NIE DEPCZCIE PRZESZŁOŚCI OŁTARZY “
zacytuję krótkie zwrotki;
Ojczyzna, której na imię Polska, jest naszą matką.
To jest ta ziemia zaznaczona krzyżami od Gdańska do Giewontu.
To jest ta matka,która cierpieniem i ofiarą,
męczeństwem i śmiercią synów i cór
ocaliła nam życie,
dała wolność i dom ojczysty.
Gdzie na świecie nie ma grobów Polaków ?

Gdy będziecie kiedyś w Warszawie
podejdźcie Podwalem do pomnika chłopca
z Powstania Warszawskiego.
Popatrzcie przez chwilę.
Każdemu wtedy rodzi się ta myśl:
Synku, buty masz za duże!
I mundur masz za duży!
Synku!
karabin masz za ciężki!
I hełm masz za wielki,
ale serce masz w sam raz!

Tacy są Polacy!

Musimy być ludżmi postępowymi,otwartymi na świat,
ale kochającymi ojczyznę.
Zacofany jest człowiek,
który nie wie skąd pochodzi,
jak się nazywa,
jaka jest jego wiara,
gdzie jest jego ojczyzna ?
Człowiek postępowy to ten,
który umie patrze w przyszłość,
ale zna swoje korzenie
i wie co jest dla niego wartością,
której nie można rozmieniać na drobne.
Przypomnijmy sobie katechizm Polaka,
którego uczyli nas rodzice.
Kto ty jesteś ? – Polak mały.
Jaki znak twój ? – Orzeł biały.
i.t.d.

Naród, który zapomina
o swoich korzeniach
przestaje istnieć.
O nie daj Boże!
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. (-) Bp J. Zawitkowski

Na zakończenie spotkania Ojciec Jan Łempicki OFM conv udzielił wszystkim obecnym
błogosławieństwa.

Na końcu uroczystego Apelu trzykrotnie powtórzono
okrzyk “ Cześć i chwała Bohaterom!

Polski Instytut Dziedzictwa i Kultury Kaszuby, Kanada zaprasza wszystkich do udziału
w upamiętnianiu kolejnych rocznic pod Pomnikiem Szarych Szeregów na ONT Kaszubach.

Jednocześnie informujemy,że zostały zachowane wymogi związane z covid 19.

Anna Psuty

Prezes
Polskiego Instytutu
Dziedzictwa i Kultury
Kaszuby,Kanada