Chińska gospodarka stoi przed okresem „burzliwych zmian”, a rosnąca niepewność na rynkach zewnętrznych sprawia, że należy w większym stopniu polegać na popycie krajowym, by stymulować wzrost – ocenił przywódca ChRL Xi Jinping.

Podczas seminarium z udziałem grupy doradców i rządowych ekonomistów Xi omawiał w poniedziałek średnio i długookresowe trendy gospodarcze w związku z pracami nad nowym planem pięcioletnim, który powinien zostać ogłoszony na sesji parlamentu w przyszłym roku.

Przywódca ChRL podkreślił, że pandemia koronawirusa nasiliła protekcjonizm, uderzyła w światową gospodarkę i zakłóciła globalne łańcuchy dostaw. Gospodarka Chin musi się przygotować na „okres burzliwych zmian” – ocenił.

Xi dodał, że w przyszłości to rynek wewnętrzny „zdominuje krajowy cykl gospodarczy”, choć zapewnił również o zamiarze otwierania chińskiej gospodarki na świat. Nie wspomniał wprost o tarciach w stosunkach chińsko-amerykańskich, ale zasygnalizował skłonność do rozwiązania sporów z USA.

„Dominacja rynku krajowego stanie się bardziej widoczna w dającej się przewidzieć przyszłości. Będziemy nalegać na strategiczny kierunek reformy strukturalnej po stronie podaży, dostosowując produkcję, dystrybucję, obieg i konsumpcję głównie do potrzeb krajowych – powiedział prezydent Chin

Komentarz Xi podkreśla także wysiłki przywódców Chin zmierzające do złagodzenia narastających napięć z Waszyngtonem i zapewnienia, BY ​​amerykańskie firmy  nadal prowadzić interesy z Chinami.
Chiny utrzymają swoją politykę otwierania się na zagraniczne firmy i inwestorów oraz będą nadal wspierać wymianę z zagranicą, według Xi,   Pekin dołoży wszelkich starań, aby zapobiec rozdzieleniu się ze Stanami Zjednoczonymi i zapewnić, że nowa Strategia gospodarcza „podwójnego obiegu” nie będzie oznaczać, Iż Chiny zamkną swoje podwoje.
„Otwarcie się jest głównym motorem szybkiego i trwałego wzrostu w Chinach. To podstawowa polityka narodowa. Będziemy podnosić poziom otwarcia, wspierać współpracę międzynarodową i szukać nowych możliwości konkurencyjnych ”, powiedział Xi na sympozjum z ekonomistami państwowymi i socjologami w Pekinie.

W swoim przemówieniu podkreślił również wagę innowacji technologicznych i dodał, bez wchodzenia w szczegóły, że Chiny muszą „dokonywać przełomów w kluczowych technologiach tak szybko, jak to możliwe”.

„Będziemy mieć ściślejsze powiązania z gospodarką światową, a nasz status w gospodarce światowej będzie nadal wzrastał. „W przypadku wszystkich krajów, regionów i firm, które chcą z nami współpracować, w tym stanów amerykańskich, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw, musimy aktywnie podjąć współpracę”.

Xi ogłosił Plan „podwójnego obiegu” w maju jako sposób na zrównoważenie zewnętrznych wstrząsów i niepewności poprzez skupienie się na rozwoju krajowej gospodarki Chin, w tym globalnej recesji gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa i rosnącą wrogością ze strony rządu USA.

 

za pap i SCMP