Uczniowie szkół podstawowych w największym kuratorium w kraju nie będą już mogli przełączać się między nauką w budynku szkolnym a nauczaniem wirtualnym przed końcem roku kalendarzowego, potwierdziła Rada Szkolna Okręgu Toronto.

Urzędnicy początkowo zapowiadali, że uczniowie będą mieli trzy terminy na zmianę tych dwóch opcji w ciągu roku szkolnego, ale w czwartek wieczorem zarząd postanowił zlikwidować listopadowy termin „w interesie zachowania stabilności” dla pracowników i uczniów.

Początkowo mówiono rodzicom, że będą mieli czas do 6 listopada, aby postanowić czy przełączyć się między dwoma modelami.

Rada stwierdziła, że ​​wiele osób jest zaniepokojonych tym, jak zmiana wpływa  na zdrowie psychiczne pracowników i uczniów, a także na poziom zatrudnienia, wyniki w nauce i liczebność klas.

Według TDSB około 7 800 uczniów poprosiło o przejście z uczenia się osobistego na nauczanie wirtualne przed pierwszą datą przejścia 13 października. W tym samym czasie szacuje się, że 4000 osób przeszło z nauki online na nauczanie w klasie.

TDSB miała trudności z koordynacją przejścia, w wyniku czego niektórym uczniom w wirtualnej szkole nie przydzielono natychmiast nauczycieli.