Radni Mississaugi przyjęli uchwałę, w której domagają się od prowincji zapewnienia, że działka zlokalizowana przy 600 Eglinton Ave E. zostanie sprzedana deweloperom, jeśli ci zobowiążą się do wybudowania tam przystępnych mieszkań. Autorką uchwały jest burmistrz Bonnie Crombie.

Crombie zwraca uwagę na to, że prowincja przyjęła dla wspomnianej działki Ministerial Zoning Order (MZO), który pozwala na przeznaczenie jej pod budowę np. domu opieki długoterminowej, niskiej zabudowy mieszkalnej lub apartamentowca. MZO funkcjonują już od jakiegoś czasu, jednak rządy rzadko z nich korzystają. Nakazy zagospodarowania przestrzennego dają rządowi możliwość decydowania o tym, co powstanie w konkretnym miejscu. Decyzja prowincji jest ostateczna, nie może być kwestionowana przez lokalne władze czy mieszkańców.

Burmistrz Crombie chce, by minister ds. mieszkalnictwa i spraw miejskich Steve Clark zapewnił, że grunty zostaną sprzedane po cenie niższej niż rynkowa, ale z zastrzeżeniem, że część wybudowanych lokali będą stanowić mieszkania przystępne dla mieszkańców o niskich dochodach.

Biuro ministra oświadczyło, że obecnie prowadzi rozmowy z miastem na temat tego, co może powstać przy 600 Eglinton Ave E. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Ministerstwo zaznacza, że zaczęło zachęcać deweloperów do budowania przystępnych mieszkań odraczając opłaty budowlane (w przypadku mieszkań non-profit opłaty typu development charges są rozkładane aż na 20 lat). Odnosząc się do korzystania z narzędzia, jakim jest MZO, biuro ministra twierdzi, że w ten sposób można szybciej realizować inwestycje.

30 lipca rządy prowincyjny i federalny ogłosiły, że przeznaczą 23,5 miliona dolarów na dwie inwestycje w Mississaudze, w ramach których powstanie 219 przystępnych mieszkań dla osób samotnych, rodzin i osób niepełnosprawnych. Indwell Affordable Housing Project ma być realizowany na działce przy 425 Lakeshore Rd. E., a East Avenue Affordable Housing na działce przy 958-960 East Ave.

7 sierpnia z kolei minister ds. rodzin, dzieci i rozwoju społecnego, Ahmed Hussen, ogłosił, że Ottawa przekaże 276 milionów dol. przez National Housing Co-Investment Fund na rzecz tworzenia przystępnych mieszkań w Peel.

W regionie Peel 70 proc. osób o niskich dochodach i 30 proc. osób o średnich dochodach mieszka w domach i mieszkaniach, na które w gruncie rzeczy ich nie stać (koszt mieszkania stanowi ponad 30 proc. dochodu).