Kanadyjskie wojsko chce utworzyć organizację, której celem będzie propaganda i używanie innych technik wpływania na opinię Kanadyjczyków

Zgodnie z dokumentami uzyskanymi przez Ottawa Citizen Kanadyjskie siły zbrojne chcą powołać do życia nową organizację, która będzie wykorzystywać propagandę i inne nowoczesne techniki, aby wpływać na postawy, przekonania i zachowania Kanadyjczyków.

Wojsko wyda ponad  milion dolarów na szkolenie funkcjonariuszy   zakresie technik modyfikacji zachowania, takiego samego rodzaju, jak stosowane przez firmę macierzystą Cambridge Analytica.

Zgodnie z dokumentem z października 2020 r., nowa grupa ds. Komunikacji strategicznej w dziedzinie obrony będzie wspierać „interesy narodowe poprzez wykorzystywanie działań obronnych do wpływania na postawy, przekonania i zachowania odbiorców”. Docelowymi odbiorcami takiej inicjatywy byłyby kanadyjskie społeczeństwo, populacje w krajach, do których wysyłane są siły zbrojne.

Dokument jest w wersji roboczej, ale prace nad niektórymi aspektami planu już trwają, a niektóre techniki zostały już przetestowane na kanadyjskiej opinii publicznej.

Inicjatywa proponuje również utworzenie nowego potencjału badawczego w celu analizowania i gromadzenia informacji z kont Kanadyjczyków, organizacji pozarządowych, przemysłu i mediów w mediach społecznościowych.

Siły Kanadyjskie już przetestowały tę zdolność na początku tego roku. Zespół przydzielony do kanadyjskiej jednostki wywiadu wojskowego monitorował i zbierał informacje z kont mediów społecznościowych w Ontario, twierdząc, że takie wydobywanie danych było konieczne, aby pomóc żołnierzom, którzy mieli pracować w domach opieki długoterminowej podczas pandemii koronawirusa.
Inicjatywa ta polegała na zbieraniu komentarzy opinii publicznej na Facebooku, Twitterze i Instagramie, na temat zaniechania przez władze prowincji opieki nad osobami starszymi.

Wojsko nie widzi nic złego w gromadzeniu takich danych, ponieważ znajdują się one już w domenie publicznej na kontach w mediach społecznościowych.

Inni jednak pytają w jaki sposób zbieranie informacji o poglądach opinii publicznej na temat rządu premiera Ontario, Douga Forda, ma jakiekolwiek znaczenie dla sposobu, w jaki siły zbrojne miały opiekować się starszymi mieszkańcami.

Zdaniem dowódców wojskowych,   można kształtować i kierować postawami Kanadyjczyków, jeśli zastosuje się odpowiednie techniki.

Niektórzy żołnierze kanadyjskich sił zbrojnych już próbowali przeprowadzić próbę takich technik. W lipcu, że wojsko zaplanowało kampanię propagandową mającą na celu przeciwdziałanie obywatelskiemu nieposłuszeństwu Kanadyjczyków podczas pandemii koronawirusa. Kampania miała na celu zastosowanie podobnej taktyki propagandowej, jaką stosowano przeciwko ludności afgańskiej podczas wojny w Afganistanie, w tym głośniki do przekazywania komunikatów rządowych. Operacja  została wstrzymana w związku z zastrzeżeniami etycznymi.

Plan  wymaga również wykorzystania kont w mediach społecznościowych wybranych pracowników kanadyjskich sił zbrojnych do rozpowszechniania wstępnie zatwierdzonych wiadomości rządowych i wojskowych. Chociaż aktywność w mediach społecznościowych byłaby postrzegana jako pochodząca z osobistych kont personelu wojskowego, w rzeczywistości byliby to oficerowie ds. publicznych Kanadyjskich Sił za kulisami tworzący i koordynujący przekaz.

Plan wzmocnienia wzywa również do poprawy powiązań z przyjaznymi dla wojska naukowcami i emerytowanym wyższym personelem wojskowym, tak aby mogli   być wykorzystywani do rozpowszechniania zatwierdzonych wiadomości Kanadyjskich Sił Zbrojnych w mediach społecznościowych lub w kontaktach z dziennikarzami.

Pod okiem ministra obrony, na Facebooku została utworzona strona, na której służący i emerytowani wojskowi oraz pracownicy DND do spraw publicznych dzielą się informacjami o dziennikarzach. Na prywatnej stronie oficjalnie wspieranej przez DND, jest ponad 400 uczestników.

 

za National Post