Trump: To jest najważniejsze przemówienie mojej prezydentury

Wygłaszając to, co nazwał „najważniejszym przemówieniem” swojej prezydentury, prezydent Donald Trump określił wybory, jako sfałszowane twierdząc, że cały system elekcyjny został planowo zaatakowany. Oszustwa przeprowadzono na masową skalę. 46-minutowe przemówienie nie było transmitowane przez żadną z głównych stacji i rozeszło się jedynie w mediach społecznościowych

„Powszechnie wiadomo, że na listach wyborczych znalazło się tysiące ludzi, którzy zgodnie z prawem nie są uprawnieni do głosowania, w tym zmarli, wyprowadzili się ze swojego stanu, a nawet nie są obywatelami naszego kraju.

„Poza tym zapisy są pełne błędów, błędnych adresów i wielu innych problemów. To nie podlega dyskusji. Nigdy nie było kwestionowane”.

„Dziesiątki hrabstw w kluczowych stanach swingowych ma na listach więcej zarejestrowanych wyborców niż obywateli w wieku uprawniającym do głosowania, w tym 67 hrabstw w stanie Michigan” – wskazał Trump.
„Wisconsin nie mogło potwierdzić miejsca zamieszkania ponad 100 000 osób”

Setki tysięcy głosów zostały policzone niezgodnie z prawem bez monitorowania.
Opisał również „dziesiątki tysięcy” wyborców, którzy pojawili się, aby głosować w dniu wyborów, ale powiedziano im, że głosowali już listownie, mimo że tego nie zrobili.


Dominion Voting Systems firma odpowiedzialna za głosowanie komputerowe posiada technologię, która może odwracać głosy z jednego kandydata na drugiego, co może pozostać niewykryte bez badania kryminalistycznego. Prezes firmy zaprzeczył tym twierdzeniom.
6000 głosów w Michigan zostało nieprawidłowo przeniesionych z Trumpa na Bidena.
Dominion Systems mogło liczyć głosy na zagranicznych serwerach, które były podatne na włamania i oszustwa. Firma ponownie zaprzeczyła tym zarzutom.

Republikanie w całych Stanach Zjednoczonych wygrali i odwrócili wiele miejsc w stanach i Izbie Reprezentantów USA, co sugeruje masową frekwencję wyborców GOP, która nie była odzwierciedlona w wyborach prezydenckich

„Te wybory dotyczą wielkiego oszustwa wyborczego, oszustwa, którego nigdy wcześniej nie widziano”. – stwierdził prezydent i zapowiedział, że o ich rezultacie rozstrzygnie Sąd najwyższy USA, dodał, że odkrycie i wskazanie wszystkich oszustw jest sprawą najważniejszą dla wiarygodności amerykańskiej demokracji.