Andrzej Kumor komen­tu­je usu­nię­cie posła Dere­ka Slo­ana z klu­bu par­la­men­tar­ne­go fede­ral­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej w Kanadzie.