Policja w Kanadzie coraz częściej zmuszona jest egzekwować represyjne przepisy państwowe, czy to wynikające z politycznej poprawności czy z różnych, często nielogicznych, obostrzeń antypandemicznych – komentuje Andrzej Kumor