Nowe dane pokazują, że pandemia COVID-19 w Ontario „całkowicie wymknęła się spod kontroli”, stwierdził główny doradca naukowy rządu prowincji dr Peter Juni.

Mutacje, które są bardziej śmiercionośne (śmiertelność rzędu 1.3 proc.) , są szeroko rozpowszechnione, nowe codzienne infekcje osiągnęły tę samą liczbę co na szczycie drugiej fali, a liczba hospitalizowanych osób jest obecnie o ponad 20 procent wyższa niż na początku ostatniej blokady obejmującej całą prowincję , stwierdza opublikowana w poniedziałek wieczorem analiza panelu doradczego.

„Pandemia wymknęła się całkowicie spod kontroli” – uważa dr Peter Juni, dyrektor naukowy stołu i profesor medycyny i epidemiologii na Uniwersytecie w Toronto, w wywiadzie udzielonym przed publikacją dokumentu.
Juni powiedział, że obecnie „nie ma wyjścia”.  „Nie ma czegoś takiego jak wygranie tego wyścigu tylko dzięki szczepieniom” – podkreślił Juni. “To niemożliwe.”

W porównaniu z wczesnym szczepem, mutacja  B117,  zidentyfikowana po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii – okazuje się powodować cięższe objawy.

Naukowcy w Wielkiej Brytanii przeanalizowali 2245263 pozytywnych testów społecznościowych COVID-19 ze wszystkich siedmiu regionów National Health Services w Anglii od 1 września 2020 r. do 14 lutego 2021 r. Około 0,8% przypadków (17 452) było śmiertelnych, a naukowcy wykorzystali modele proporcjonalnego ryzyka Coxa do oszacowania zwiększonego 28-dniowego ryzyka zgonu.

Po uwzględnieniu czynników, takich jak dane demograficzne i data testu, zwiększone ryzyko 28-dniowej śmiertelności ze szczepów B117 w porównaniu ze szczepami COVID-19 innymi niż B117 wyniosło 55% wśród zweryfikowanych grupa statusu i 61% dla całej kohorty.

Przekłada się to na 28-dniową śmiertelność na poziomie 0,9% dla mężczyzn w wieku od 55 do 69 lat.  Inne kombinacje płci / wieku i grupy, chociaż wykazywały większe ryzyko wraz ze wzrostem wieku.

Na przykład kobiety i mężczyźni w wieku od 70 do 84 lat zwiększyli śmiertelność B117 odpowiednio o 4,4% (+1,5 punktu procentowego w porównaniu ze szczepami innymi niż B117) i 7,2% (+2,5 punktu procentowego). Ci 85 i więcej mają jeszcze większe ryzyko śmierci w przypadku zakażenia B117 w porównaniu z innymi szczepami COVID-19, zwiększając o 6 do 8 punktów procentowych, przy śmiertelności od 19%, do 25%. Naukowcy dodają, że w tym okresie wystąpiły tylko 44 zgony u osób w wieku 34 lat i młodszych, więc śmiertelność B117 w tej grupie nie mogła być odpowiednio oceniona.

Trzecia fala COVID-19 w Ontario może mocniej uderzyć w młodsze osoby dorosłe. Dlatego
liczba osób hospitalizowanych z  COVID-19 jest teraz o 21 procent wyższa niż na początku blokady obejmującej całą prowincję, podczas gdy obłożenie OIT jest o 28 procent wyższe. Odsetek pacjentów z COVID-19 na oddziałach intensywnej opieki medycznej w wieku poniżej 60 lat jest o około 50% wyższy.

„Widzimy zmianę tego, kto jest teraz w szpitalu, a kto na oddziale intensywnej terapii… to niepokojące” – powiedziała Ashleigh Tuite, epidemiolog i badacz z University of Toronto, główna autorka analizy.

Szczepionki mogą też być mniej skuteczne przeciwko nowym mutacjom wirusa.

Alexandra Hilkene, rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia, powiedziała, że ​​urzędnicy ds. zdrowia będą nadal „przeglądać dane i trendy”. Zwróciła również uwagę na inwestycje szpitalne w prowincji, w tym 125 milionów dolarów na rozszerzenie możliwości opieki krytycznej. Trwają prace nad dodaniem ponad 500 łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej w rejonach o wysokim wskaźniku przenoszenia, a także budową dwóch szpitali polowych, z których jeden mógłby być dostępny na początku kwietnia w Sunnybrook Health Sciences Centre w Toronto. wczesne prace  odbywają się także w Hamilton.