Papież Franciszek w wielkanocnym orędziu wezwał wspólnotę międzynarodową do działań, by przezwyciężyć opóźnienia w dystrybucji szczepionek i ułatwić dzielenie się nimi, zwłaszcza z najuboższymi. Zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla cierpiących – mówił.

Z powodu pandemii papież wygłosił orędzie w bazylice Świętego Piotra, a nie w jej loggii. W bazylice Franciszka wysłuchało około 150 wiernych, którzy wcześniej uczestniczyli w odprawionej przez niego mszy.

“Pandemia jest nadal w pełnym rozkwicie; bardzo uciążliwy jest kryzys społeczny i gospodarczy, zwłaszcza dla najuboższych; mimo to – i jest to skandaliczne – nie ustają konflikty zbrojne, i rozbudowywane są arsenały wojskowe”– powiedział.

“Zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla tych, którzy nadal cierpią z powodu pandemii, dla chorych i dla tych, którzy stracili bliskich. Niech Pan da im pocieszenie i wspiera trud lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek. Wszyscy, zwłaszcza najsłabsi, potrzebują pomocy i mają prawo, by mieć dostęp do niezbędnej opieki” – oświadczył papież.

Dodał, że jest to jeszcze bardziej widoczne w chwili, gdy wszyscy wezwani są do walki z pandemią, a podstawowym narzędziem w tej walce są szczepionki.

“W duchu internacjonalizmu szczepionek wzywam zatem całą wspólnotę międzynarodową do wspólnego zaangażowania, by przezwyciężyć opóźnienia w ich dystrybucji oraz ułatwić dzielenie się nimi, zwłaszcza z krajami najuboższymi” – zaapelował.

Franciszek apelował o pomoc dla rodzin najbardziej potrzebujących

Franciszek wskazywał, że Zmartwychwstały Chrystus jest pocieszeniem dla tych, którzy stracili pracę lub przeżywają poważne trudności ekonomiczne i są pozbawieni odpowiedniej opieki społecznej. Prosił władze o działania na rzecz tego, aby wszyscy, zwłaszcza rodziny najbardziej potrzebujące, otrzymały niezbędną pomoc.

Przypomniał, że pandemia zwiększyła liczbę ubogich i desperację tysięcy ludzi.

“Jezus Zmartwychwstały jest również nadzieją dla wielu ludzi młodych, którzy zostali zmuszeni do spędzenia długich okresów bez możliwości uczęszczania do szkoły lub na uniwersytet i dzielenia czasu z przyjaciółmi” – stwierdził. Przypomniał, że podczas Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w Watykanie wysłuchano głosów dzieci.

“Wszyscy potrzebujemy przeżywania prawdziwych relacji międzyludzkich, a nie tylko wirtualnych, zwłaszcza w wieku, w którym kształtuje się charakter i osobowość. Jestem blisko ludzi młodych na całym świecie, a w tej chwili szczególnie tych w Birmie, dążących do demokracji, pokojowo wyrażając swój głos, będąc świadomymi, że nienawiść można rozproszyć jedynie miłością” – dodał Franciszek.

Mówił też o losie migrantów uciekających przed wojną i nędzą: “W ich obliczu rozpoznajemy oszpecone i cierpiące oblicze Pana, który wchodzi na Kalwarię. Niech nie zabraknie im konkretnych znaków solidarności i ludzkiego braterstwa, zadatków zwycięstwa życia nad śmiercią, które świętujemy w tym dniu”.

Podziękował krajom, które przyjmują uchodźców, szczególnie Libanowi i Jordanii.

Wezwał: “Niech Chrystus, który jest naszym pokojem, położy wreszcie kres szczękowi broni w umiłowanej i udręczonej Syrii, gdzie miliony osób żyją wręcz w nieludzkich warunkach, a także w Jemenie, gdzie wydarzeniom towarzyszy głuche i skandaliczne milczenie, oraz w Libii, gdzie wreszcie widać drogę wyjścia z dekady sporów i krwawych starć”.

Papież zapewnił Irak o swej modlitwie

Zapewnił o swej modlitwie za Irak, który odwiedził w marcu.

Prosił strony wszystkich konfliktów o podjęcie skutecznych starań, by je zakończyć i “pozwolić narodom wyczerpanym wojną żyć w pokoju oraz rozpocząć odbudowę swoich krajów”.

Modlił się o pokój i bezpieczeństwo dla Jerozolimy, by była miejscem spotkania, gdzie wszyscy będą czuli się jak bracia, a także o to, aby Izraelczycy i Palestyńczycy odnaleźli siłę dialogu i osiągnęli stabilne rozwiązanie, które “pozwoli dwóm państwom żyć obok siebie w pokoju i dobrobycie”.

Mówiąc o konfliktach w Afryce, papież apelował o poszanowanie praw człowieka i świętości życia, braterski i konstruktywny dialog w duchu pojednania i czynnej solidarności.

“Niech Pan, który jest naszym pokojem, pomoże nam przezwyciężyć mentalność wojny. Niech sprawi, by jeńcy w konfliktach, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy i w Górskim Karabachu, mogli bezpiecznie powrócić do swoich rodzin, niech też zainspiruje światowych przywódców do zahamowania wyścigu zbrojeń” – wezwał Franciszek w orędziu.

Przypomniał, że w niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Minami Przeciwpiechotnymi, które nazwał “podstępnymi i strasznymi urządzeniami” .

“Co roku zabijają lub okaleczają wielu niewinnych ludzi i nie pozwalają ludzkości iść razem ścieżkami życia” – dodał.

Franciszek przypomniał, że także w tym roku wielu chrześcijan obchodzi Wielkanoc z poważnymi ograniczeniami, a czasem bez możliwości uczestniczenia w celebracjach liturgicznych.

Franciszek: módlmy się, aby ograniczenia zostały usunięte, i aby każdy mógł swobodnie modlić się i uwielbiać Boga

“Módlmy się, aby te ograniczenia, podobnie jak wszystkie ograniczenia wolności kultu i religii na świecie, zostały usunięte, i aby każdy mógł swobodnie modlić się i uwielbiać Boga” – wezwał.

Papież złożył życzenia dobrych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, a następnie udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

mst/