Miasto Mississauga wydało łącznie 15 mandatów firmom i osobom, które rzekomo naruszyły zasady antypandemiczne związane z COVID-19.

Chociaż miasto nie jest już objęte nakazem pozostawania w domu, Mississauga – pierwszy etap planu ponownego otwarcia prowincji zaczyna się 11 czerwca. W zeszłym tygodniu miasto nałożyło mandaty w wysokości 880 dol. na 14 osób i jedną firmę.  14 osób zostało ukaranych za rzekomy udział w nielegalnym prywatnym spotkaniu samochodowym, a jedna firma   za rzekome naruszenie zasad związanych z COVID.

4 czerwca „nielicencjonowany sprzedawca owoców” otrzymał mandat za  “niezapewnienie przestrzegania odpowiednich protokołów maskowania i dystansowania”

Mandaty wystawiono również 3 osobom za zbyt hałaśliwe pojazdy.