Abp Henry: Rząd federalny usiłuje się wybielić kosztem Kościoła katolickiego

Premier Justin Trudeau pomniejsza rolę rządu federalnego w działalności szkół rezydenckich, obarczając winą Kościół rzymskokatolicki, stwierdza bp Fred Henry, emerytowany biskup diecezji Calgary w liście otwartym do premiera.Oskarża on  Trudeau o odrzucenie odpowiedzialności za śmierć i nędzę rdzennych mieszkańców w szkołach, Henry stwierdza, że jest zaskoczony faktem, iż Trudeau nie rozpoznał mea culpa wydanego przez biskupów Alberta-Northwest Terrorities, w 2014r. które on sam sygnował.Szkoły,  które były również prowadzone przez inne wyznania chrześcijańskie w latach 1831-1996, były często pozbawione środków przez rząd federalny, co prowadziło do tragicznych skutków, w tym śmierci dzieci , z których wiele było pochowany w nieoznaczonych grobach.

Henry cytuje raport końcowy Kanadyjskiej Komisji Prawdy i Pojednania, podkreślając winę Ottawy w hańbie narodowej szkół rezydenckich, które zmusiły do ​​opuszczenia swoich domów 150 000 dzieci,

„Rząd federalny nigdy nie ustanowił odpowiedniego zestawu norm i przepisów, aby zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo uczniów szkół stacjonarnych. Ta porażka nastąpiła pomimo faktu, że rząd miał uprawnienia do ustanowienia tych standardów” – cytuje raport Henry.

„Brak ustanowienia i egzekwowania odpowiednich standardów, w połączeniu z brakiem odpowiedniego finansowania szkół, spowodował niepotrzebnie wysoki wskaźnik śmiertelności”.

Raport stwierdza, że zaniedbania te obejmowały niedożywienie, nieodpowiednią odzież, złe warunki sanitarne i wentylację, które doprowadziły do ​​wielu zgonów z powodu gruźlicy.

Kończąc swój list, Henry stwierdza: „Mamy prawo do mniej pompatycznego pozerstwa i bardziej szczerego działania ze strony (rządu) federalnego”.

W jednym z wywiadów przyznał jednak, że moralnych upadków duchowych przywódców w szkołach nie da się zlekceważyć.

„Nie okazywaliśmy wystarczającego szacunku rdzennym ludom w ich wierzeniach i kulturze” – powiedział Henry.

Niedawny sondaż sugeruje, że dwie trzecie Kanadyjczyków uważa, że ​​kościoły były odpowiedzialne za tragedie w szkołach rezydenckich, podczas gdy około połowa obwinia rząd federalny.