Czy osoby zaszczepione powinny się obawiać niezaszczepionych, czy osoby niezaszczepione powinny mieć mniejsze prawa niż zaszczepione, czy czujemy się przymuszani do szczepień przeciwko wirusowi? – pytamy na plazie Wisła w Mississaudze u zbiegu ulic Dixie i Burnhamthorpe