Nowe badanie opublikowane na serwerze preprint medRxiv* 11 lipca 2021 roku pokazuje, że wskaźnik ponownego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest niski już po jednym epizodzie zakażenia. Stwierdzono również, że powtórne infekcje były podobnie rzadkie, jak po szczepieniu szczepionką z matrycowym kwasem rybonukleinowym (mRNA)

 W  badaniu porównano szczepienia z naturalnymi wskaźnikami infekcji SARS-CoV-2 pod względem zdolności do zmniejszania wskaźnika reinfekcji. Badanie to przeprowadziła firma Curative, która specjalizuje się w testowaniu SARS-CoV-2. W tym celu firma Curative rozpoczęła testowanie swoich pracowników przy użyciu metody reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą (RT-PCR), która została zatwierdzona przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Każda osoba, która miała dwa dodatnie testy RT-PCR została zdefiniowana jako zakażona SARS-CoV-2.

Badanie pokazało że zarówno wcześniejsza infekcja, jak i otrzymanie szczepionki mRNA zapewniało  wysoki stopień odporności  na reinfekcję.

Ta ochrona prawdopodobnie działa zarówno poprzez humoralne, jak i komórkowe odpowiedzi immunologiczne. Białko S wirusa i inne antygeny wywołują specyficzne i trwałe odpowiedzi komórek T na  epitopy. Różnorodność odpowiedzi limfocytów T zapewnia szeroki zakres ochrony przed przodkami SARS-CoV-2, a także kluczowymi wariantami budzącymi obawy, takimi jak linie B.1.1.7, B.1.351 i P.1.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W połączeniu z wcześniejszymi badaniami,  odkrycie to daje większą pewność, że osoby wcześniej zakażone mają bardzo niskie ryzyko powtórnej infekcji ”.