Na lot­ni­sku w Toron­to jak w PRL za komu­ny — o swo­ich “przej­ściach” opo­wia­da Ste­fa­nia Barua

Miesz­ka­ją­ca od kil­ku lat w Pol­sce Ste­fa­nia Barua opo­wia­da o “przej­ściach” na lot­ni­sku i Pear­so­na w Toron­to, dokąd przy­le­cia­ła, by odwie­dzić rodzi­ców i o tym dla­cze­go w Pol­sce jej się podoba.