Umowa została podpisana po ponad 36 godzinach  rozmów, oraz kampanii „work-to-rule” ogłoszonej przez związek, która wywołała kilometrowe korki ciężarówek na granicach.
Członkowie związku, który reprezentuje około 9000 pracowników CBSA, przez jeden dzień protestowali przestrzegając co do joty  procedur granicznych.

 

Czas oczekiwania na przekroczenie granicy wynosił ok. 5 godzin co poważnie zakłóciło czas pracy kierowców – niektórzy nie mogli legalnie dalej jechać.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Około 90 procent pracowników przygranicznych pierwszej linii jest klasyfikowanych jako pracownicy kluczowi, co uniemożliwia im podjęcie akcji strajkowej

Czteroletnia umowa wstępna, która obowiązywać będzie od 2018 roku, zapewnia pracownikom CBSA średni wzrost płac o ponad dwa procent rocznie.

Zapewnia również to, co związek określa jako lepszą ochroną przed „nadmierną dyscypliną” w miejscu pracy, a także dodatki na posiłki dla umundurowanych członków.