Waśniewski: 65 ROCZNICA ŚMIERCI ŻOŁNIERZA SPOD MONTE CASINO 

11 września 2021 r. obchodziliśmy na Cmentarzu Mount Hope w Toronto 65 rocznicę śmierci Żołnierza II Korpusu gen. Władysława Andersa Wojciecha Nosal. Brał On udział w kampanii włoskiej i słynnym zdobywaniu Monte Casino. Po zakończeniu II wojny światowej na krótko wrócił do Polski w rejon Zgorzelca, a następnie w wyniku zaistniałej sytuacji wyemigrował na zachód a w efekcie przybył do Toronto, gdzie zmarł 12 września 1956 r.

Świętej pamięci Wojciech Nosal jest naszym dalszym krewnym. Na prośbę Jego córki Marii Wieczorek, mieszkającej w Polsce, pojechaliśmy na Jej ojca grób pomodlić się i złożyć Mu hołd żołnierski.

Przygotowując sztandar na cmentarzu nadjechało niespodziewanie auto w którym było dwóch księży. Okazało się że jeden z księży jest kanadyjskim kapłanem a drugi jest diakonem z Polski będącym w seminarium duchownym w Toronto. Nazwisko młodego diakona pochodzącego z woj. poznańskiego jest Tomasz Tylka. Którego prymicja ma się odbyć za około 3 miesiące.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

To nieplanowane spotkanie księży zostało uwieńczone wspólną modlitwą, pobłogosławieniem nowej płyty nagrobnej, oraz  odśpiewaniem pieśni Anielski Orszak. To spotkanie było dla nas wynikiem działania Opatrzności Bożej, co jest dla nas oczywiste.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Komendant Grzegorz Waśniewski z Rodziną

Byłbym bardzo wdzięczny jeśli otrzymałbym więcej informacji na temat służby wojskowej Wojciecha Nosal w II Korpusie gen W. Andersa.

Proszę dzwonić 519 827 5396 lub kontakt z redakcją Goniec.