Archidiecezja Toronto podobnie jak Archidiecezja Hamilton wymaga zaszczepienia

Kardynał Thomas Collins i archidiecezja Toronto wystosowali w piątek dwa listy do wszystkich pracowników i duchownych, informując ich o nowym obowiązku, który będzie wymagał od wszystkich pełnych szczepień lub cotygodniowych testów.

„Od 8 października 2021 r. będziemy wymagać, aby wszyscy duchowni (biskupi, księża, diakoni) byli w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub przedstawiali regularne dowody ostatniego negatywnego wyniku testu COVID-19 – czytamy w liście.

„Jeżeli pracownik nie przestrzega tej polityki lub okaże się, że przedłożył fałszywy dowód szczepienia, fałszywy wynik testu, oszukańczą dokumentację  może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, aż do rozwiązania stosunku pracy włącznie”.

Obowiązek dotyczy również wolontariuszy i wszystkich świeckich pracowników,  w tym między innymi personelu parafii, lektorów, członków chóru i woźnych.

Jeśli dana osoba zdecyduje się na testowanie, notatka stwierdza, że ​​będzie zmuszona opłacić cotygodniowe testy z własnej kieszeni  „około 40 dol. za test”.

W zeszłym miesiącu archidiecezja Toronto wydała kolejną notatkę informującą duchownych, że nie mają podpisywać żadnych  uzasadnionych religijnie zwolnień  dotyczących szczepionek COVID-19, pomimo ich związku z aborcją.

Szczepionki, które wszystkie mają związek z płodowymi liniami komórkowymi pochodzącymi od abortowanych dzieci, są powodem moralnych rozterek zarówno dla wielu wiernych katolików, jak i wysoko postawionych duchownych.

Szczepienie z zasady nie jest moralnie obowiązkowe i musi być dobrowolne.
W szczególności zgodnie z ustawą o niedyskryminacji genetycznej kanadyjskiego kodeksu karnego:

3 (1) Zabronione jest wymaganie od osoby poddania się badaniu genetycznemu jako warunkowi
a) dostarczanie towarów lub usług tej osobie;
(b) zawarcie lub kontynuacja umowy lub umowy z tą osobą; lub
(c) oferowanie lub kontynuowanie określonych warunków w umowie lub umowie z daną osobą.
Odmowa poddania się badaniom genetycznym

(2) Zabrania się jakiejkolwiek osobie odmowy podjęcia działalności opisanej w którymkolwiek z ustępów (1) (a) do (c) w odniesieniu do osoby z powodu odmowy poddania się testowi genetycznemu.
Ujawnienie wyników

4 (1) Zabrania się jakiejkolwiek osobie wymagania ujawnienia wyników testu genetycznego jako warunku podjęcia czynności opisanej w którymkolwiek z paragrafów 3(1)(a)-(c).
Odmowa ujawnienia wyników

(2) Zabrania się jakiejkolwiek osobie odmowy zaangażowania się w działalność opisaną w którymkolwiek z ustępów 3(1)(a) do (c) w odniesieniu do osoby fizycznej na tej podstawie, że dana osoba odmówiła ujawnienia wyników test genetyczny.
5 Zabrania się jakiejkolwiek osobie, która jest zaangażowana w działalność opisaną w którymkolwiek z ustępów 3(1)(a) do (c) w odniesieniu do osoby, zbierać, wykorzystywać lub ujawniać wyniki badań genetycznych tej osoby bez pisemnej zgody osoby.

Wiele osób obawia się, że ostatecznie kościoły będą otwarte tylko dla zaszczepionych.

za life site

a tutaj reakcja jednego z księży w Saskatoon