W War­sza­wie prze­szedł 24. 10 Marsz Wolności

Oto foto­re­la­cja Joan­ny Wasi­lew­skiej z tego wydarzenia