34% białych Amerykanów, którzy składali podania na uczelnie lub uniwersytety, przyznaje, że skłamało w swoim wniosku o przynależność do mniejszości rasowej
48% osób, które kłamały, twierdziło, że jest rdzennymi Amerykanami
3/4 osób, które w swoich podaniach udawały, że są mniejszością rasową, zostały zaakceptowane przez uczelnie, którym skłamały.
Każdego roku początkujący studenci wypełniają aplikacje o przyjęcie, mając nadzieję, że ich stopnie, zajęcia dodatkowe i rekomendacje podniosą ich szanse i zdobędą akceptację w wybranej przez siebie szkole.

Jednak niektórzy kandydaci na studia fałszywie przedstawiają swoją rasę, starając się wykorzystać wysiłki na rzecz zwiększenia różnorodności rasowej studiujących, aby uzyskać przyjęcie lub większą pomoc finansową.

Badanie Intelligent.com  wykazało, że 34% białych Amerykanów, którzy aplikowali na studia, fałszywie twierdziło, że są mniejszością rasową.

Głównym powodem, dla którego wnioskodawcy sfałszowali status mniejszości, jest zwiększenie ich szans na przyjęcie (81%). Pięćdziesiąt procent kłamało również, aby skorzystać z pomocy finansowej skoncentrowanej na mniejszościach.

 

Mężczyźni trzy razy częściej niż kobiety kłamią na temat swojej rasy podczas podania do college’u. Czterdzieści osiem procent respondentów płci męskiej twierdziło, że stanowi mniejszość w swojej aplikacji na studia, w porównaniu do zaledwie 16% kandydatek płci żeńskiej.

Prawie połowa wszystkich respondentów, którzy kłamali na temat swojej przynależności do mniejszości (48%) w swoich podaniach określiła się jako rdzenni Amerykanie.

Trzynaście procent twierdziło, że jest Latynosem, 10% – czarnoskórym, a 9% – mieszkańcem wysp Azji lub Pacyfiku.

Według redaktora zarządzającego Intelligent.com, Kristen Scatton, przewaga kandydatów, którzy twierdzą, że mają pochodzenie rdzennych Amerykanów, jest prawdopodobnie spowodowana popularną narracją, że dla wielu Amerykanów pewien procent ich DNA pochodzi z plemienia rdzennych Amerykanów.
Siedemdziesiąt siedem procent osób, które w swoich podaniach twierdziły, że są mniejszością rasową, zostało zaakceptowanych przez uczelnie, którym kłamali.

Podczas gdy inne czynniki mogły odegrać rolę w  akceptacji, większość kandydatów, którzy kłamali i zostali zaakceptowani (85%) uważa, że ​​sfałszowanie ich statusu mniejszości rasowej pomogło im uzyskać przyjęcie na studia.