Ontario Power Generation (OPG) wytypowało reaktor jądrowy, który zostanie zbudowany w Darlington. Będzie to BWRX-300, reaktor z rodzaju małych modułowych SMR (small modular reactor), a partnerem OPG w realizacji projektu zostanie GE Hitachi Nuclear Energy (GEH). Ma to być pierwszy w Kanadzie komercyjny reaktor podłączony do sieci. Według planu ma być uruchomiony w 2028 roku. BWRX-300 to reaktor o mocy 300 MW chłodzony wodą z pasywnymi systemami bezpieczeństwa.

Wspólne prace OPG i GEH mają obejmować – poza projektem reaktora – również opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych licencji i zezwoleń.

Przygotowanie terenu pod budowę rozpocznie się wiosną 2022 roku, jeśli tylko przed końcem bieżącego roku OPG uzyska zgodę Kanadyjskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (CNSC, Canadian Nuclear Safety Commission).

Darlington jest obecnie jedynym miejscem w Kanadzie, w którym może powstać nowa elektrownia jądrowa. OPG dostało licencję od CNSC w 2012 roku. Wcześniej dokonano wymaganej oceny wpływu na środowisko i przeprowadzono konsultacje społeczne. Prace nie rozpoczęły się jednak, ponieważ prognozy dotyczące zużycia energii nie uzasadniały opłacalności inwestycji. Budowę odroczono. W zeszłym roku OPG ogłosiło, że wznawia prace, ale w Darlington powstanie mały reaktor modułowy, a nie duży konwencjonalny, jak to było wcześniej planowane. CNSC odnowiło wówczas 10-letnią licencję na zagospodarowanie terenu. Według pierwotnego zamysłu, licencja miała wygasnąć w sierpniu 2022 roku.

Dyrektor OPG, Ken Hartwick, podkreślał, że przejście na energię jądrową jest kluczem do osiągnięcia zerowej emisji w 2040 roku i „dekarbonizacji” gospodarki do 2050.

Z analiz przeprowadzonych w 2020 roku przez Conference Board of Canada wynika, że uruchomienie reaktora SMR o mocy 300 MW wyprodukowanego w Ontario, który będzie pracował przez 60 lat, przyczyni się do powstania tysięcy nowych miejsc pracy. W niezależnym raporcie PwC Canada wykazało, że w czasie funkcjonowania reaktora inwestycja wygeneruje PKB w wysokości 2,3 miliarda dolarów, przychody z pracy w wysokości 1,9 mld dol., oraz 750 mln dol. w postaci podatków federalnych, prowincyjnych i regionalnych.