Roz­ma­wia­my o konwoju

Andrzej Kumor na kana­le Toma­sza Som­me­ra / Naj­wyż­sze­go Czasu