Kolej­na rela­cja jaką otrzy­ma­li­śmy z Otta­wy od Gabrie­la bio­rą­ce­go udział w pro­te­ście, tym razem w gości­nie u Pola­ków w Ottawie.