Informacja na stronach straży granicznej:

Granice i ruch międzynarodowy
Uwaga! Osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską ze względu na konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, nie podlegają obecnie obowiązkowi kwarantanny przyjazdowej.

Sprawdź na stronie Straży Granicznej zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP.

Pamiętaj! Osoby podróżujące spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Ważne! Osoby, które po przylocie spoza strefy Schengen, UE, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy, który potwierdza wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin, mogą być zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny pod warunkiem:

okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 (dowolny antygenowy, PCR) wykonanego w ciągu 24 h przed przylotem do RP,
wykonania takiego testu przed odprawą graniczną (dot. tylko lotnisk gdzie jest taka możliwość),
wykonania testu na lotnisku po odprawie granicznej w ciągu 3h po przylocie.
Osoba przekraczająca granicę państwową RP samolotem – przed dokonaniem odprawy – musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego.

Komentarz

Najwyraźniej przyjęcie miliona uchodźców nie zagraża sytuacji epidemiologicznej w kraju i nie muszą się izolować, zaś turyści – zwłaszcza spoza strefy Schengen takie zagrożenie wciąż stwarzają…