Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego (Public Health Agency of Canada – PHAC) nie jest w stanie przedstawić dowodów na zasadność utrzymywania federalnych nakazów szczepień i innych obostrzeń covidowych.

Podczas środowego posiedzenia komisji zdrowia Izby Gmin poseł konserwatywny Michael Barrett zapytał dyrektora PHAC, Harpreeta Kochhara, czy agencja mogłaby przedstawić statystyki potwierdzające potrzebę nakazów i restrykcji pod koniec miesiąca.

„Mamy statystyki, których używamy regularnie. Na jakiej podstawie formułujemy rekomendacje? Rekomendacje są oparte na dowodach naukowych dotyczących skuteczności, dostępności i liczby wykonanych szczepień, na danych krajowych i międzynarodowych dotyczących sytuacji epidemiologicznej oraz efektywności innych środków bezpieczeństwa publicznego”, stwierdził ogólnikowo Kochhar.

Większość krajów na świecie zrezygnowało zupełnie z nakazów szczepień lub ograniczyło ich zastosowanie. Podobnie z innymi restrykcjami. Kanada ma jedno z najlepiej wyszczepionych społeczeństw na świecie, ale rząd federalny nie chce odpuścić.

Barrett nie był usatysfakcjonowany odpowiedzią Kochhara. Zapytał o konkretne wartości wskaźników w wybranych kategoriach określających sytuację epidemiologiczną, na których agencja zapewne bazuje formułując rekomendacje. „Kiedy więc można powiedzieć, że już czas znieść obostrzenia? Czy mamy przez to rozumieć, że w tych obszarach nie ma żadnej określonej wartości?”.

„To jest kombinacja różnych wartości i wskaźników, tak że nie ma konkretnych wartości, które moglibyśmy teraz podać. To zależy od aktywności wirusa w poszczególnych społecznościach i różnych innych okoliczności”, stwierdził Kochhar.