Może­my latać!

Andrzej Kumor o zawie­sze­niu wymo­gu zaszcze­pie­nia dla pasa­że­rów samo­lo­tów i pociągów