Nowy przewodnik do zwalczania nienawiści w klasie

Rząd federalny nie powinien nakazywać nauczycielom szkół podstawowych i średnich monitorować i dyscyplinować uczniów za wyznawanie  poglądów politycznych. Ale jest to część projektu, kanadyjskiego Ministerstwa Kultury.

Uruchomiony 29 czerwca edukacyjny zestaw narzędzi stworzony przez wspieraną przez pieniądze federalne kanadyjską Sieć Przeciw Nienawiści,  wzywa  do politycznie poprawnej zmiany kultury w szkołach w całej Kanadzie . Jego 50-stronicowy przewodnik jest wyczulony na konfrontację i zapobieganie nienawiści – co byłoby w porządku, gdyby nie zawierał przekonań politycznych, unikał krytycznego myślenia i pokazywał flagi narodowej Kanady wśród zła, “z którym trzeba się zmierzyć”.

Na przykład w zestawie przykładów dotyczących nienawiści, które należy omówić w klasie, przewodnik umieszcza uczniów, którzy opowiadają się za inicjatywą budowy muru granicznego  byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, wśród tych, którzy hajlują w geście hitlerowskiego pozdrowienia.

Przewodnik zachęca do aktywizmu opartego na tożsamości w klasie, nalegając, aby nauczyciele „zwiększali widoczność symboli różnorodności i tolerancji”  – w tym flagi LGBTQ, i  portretów osób z grup historycznie marginalizowanych.

W przewodniku wymienia się oficjalną flagę Kanady do 1967 roku i tę, pod którą Kanadyjczycy walczyli w drugiej wojnie światowej, jako symbol propagowania nienawiści. gdyż „jej używanie oznacza chęć powrotu do demografii Kanady sprzed 1967 r., kiedy była ona głównie biała”.

Dokument stwierdza że kobiety mogą być użytecznymi propagandystami dla mężczyzn, którzy chcą je wykorzystać do propagowania… rodzin wielodzietnych.

Aby zapewnić przestrzeganie wskazań, przewodnik zachęca do wzajemny dozór, sugerując, aby uczniowie monitorowali nawzajem swoją aktywność poza zajęciami i sprawdzali materiały źródłowe z których korzystają pod kątem „problematycznych powiązań”.

Zaleca świadkom nienawistnych treści, aby zbierali dowody, dokumentowali swoje doświadczenia i zgłaszali je  zaufanym dorosłym w systemie szkolnym. Zachęca do  paranoi instytucjonalnej, twierdząc że każdy ma obowiązek egzekwowania tych nowych norm społecznych u wszystkich innych.

Monitorowanie   powinno być proaktywne. Wśród „ najlepszych praktyk ” znajduje się zalecenie, aby szkoły przeszukiwały urządzenia elektroniczne uczniów, zarówno należące do szkoły, jak i osobiste,

Głównym zarzutem wobec nowego przewodnika jest to, że narusza wolność słowa. Jednak Canadian Anti-Hate Network odrzuca to, twierdząc, że wzywanie do wolności wypowiedzi, , jest tutaj tym samym, co krzyczenie żartem „pali się” w zatłoczonym teatrze.

Chociaż ten nowy przewodnik nie jest jeszcze częścią żadnego programu edukacyjnego, jego twórcy zamierzają lobbować rządy prowincji za włączeniem jego treści do programów nauczania w szkołach podstawowych.

 

Za National Post