Aleksander Pruszyński – Nekrolog

Ś+P
W wieku 88 lat zmarł w Mińsku
Aleksander Pruszyński

Urodzony w 4 maja 1934 roku w Rohoźnicy (Białoruś) i tam zostanie pochowany w miejscu, które zawsze bardzo kochał.
Syn Marii z Meysztowiczów i Ksawerego Pruszyńskich
Absolwent SGPiS w Warszawie, dziennikarz i publicysta, działacz polonijny w Kanadzie, wydawca dziennika: „Słowo Solidarności” w Toronto.
O pamięć o Olu – dobrym i zawsze pomocnym człowieku

prosi siostra Maria Pruszyńska-Boni.

Pozostawił w smutku i bólu rodzinę, bliskich i bardzo wielu przyjaciół.
Nie będziemy mogli odprowadzić go na miejsce spoczynku, wierzymy że białoruska ziemia
Lekką mu będzie.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU