Liczba przestępstw motywowanych nienawiścią wobec określonych grup religijnych, mniejszości rasowych czy seksualnych od początku pandemii wzrosła o 72 proc., wynika z danych Statistics Canada. Mogło to być związane właśnie z sytuacją zagrożenia, która pogłębiła problemy związane z bezpieczeństwem i dyskryminacją. Kanadyjczycy pochodzenia chińskiego skarżyli się na wytykanie im związków Chin z pojawieniem się koronawirusa.

W 202 roku liczba przestępstw związanych z nienawiścią do określonej religii wzrosła o 67 proc., z orientacją seksualną – o 64 proc., a z rasą i pochodzeniem etnicznym – o 6 proc.

Chinese Canadian National Council for Social Justice zaapelowała do rządu federalnego o jak najszybsze uchwalenie ustawy antyrasistowskiej i powstrzymanie rasizmu skierowanego wobec Azjatów. Anti-Racism Act ma umożliwić zbieranie określonych informacji na temat sprawców oraz miejsc i okoliczności popełnianych przestępstw, tak by ostatecznie pociągnąć winowajców do odpowiedzialności.