Z nowej ankiety przeprowadzonej przez Leger na zlecenie Association for Canadian Studies wynika, że spośród różnych wyznaczników tożsamości Kanadyjczycy najbardziej przywiązani są do swojego pierwszego języka. Język jest najważniejszy w poczuciu przynależności dla 88 proc. respondentów. Dopiero na drugim miejscu znalazła się Kanada jako kraj.

Język jest szczególnie ważny dla poczucia tożsamości frankofonów (91 proc. zwróciło uwagę na ten aspekt) i ludności rdzennej. W Quebecu respondenci częściej mówili o przywiązaniu do swojego języka niż do swojej prowincji.

Na dalszych miejscach znalazły się takie „markery tożsamości” jak przynależność do grupy etnicznej, tożsamość rasowa i grupa religijna. Przynależność do grupy religijnej wskazało tylko 37 proc. Kanadyjczyków.