Sądy zostały zmuszone do dostosowania się do zmieniającego się otoczenia z powodu pandemii Covid-19. W efekcie system sądowniczy przyjął nowoczesne technologie i metody prowadzenia rozpraw oraz świadczenia usług sądowych.

        Obejmuje to wykorzystanie technologii komunikacji wideo, która w wielu przypadkach zastąpiła przesłuchania osobiste.

        Istnieje wiele korzyści z odbywania wystąpień sądowych za pośrednictwem wideo. Oto niektóre z nich:

        • Sam proces jest bardziej wydajny, ponieważ nie ma czasu przejazdu;

        • Oszczędza się czas i pieniądze wszystkich stron;

        • Zwiększa dostęp do wymiaru sprawiedliwości, ponieważ jest mniejszy koszt dla klientów;

        • Wprowadzono nowe zasady, by zapewnić stronom więcej starań aby załatwić sprawy poza procesem sądowym;

        • Prawnicy mogą występować w różnych oddalonych od siebie sądach bez konieczności podróżowania;

        • Gdy sprawy są rozpatrywane, nie ma przerw, a sędziowie mogą skutecznie zająć się sprawą w momencie stawiennictwa;

        • W zależności od sprawy poszkodowani nie muszą konfrontować się z domniemanymi sprawcami osobiście. Jest to najbardziej przydatne w sytuacjach, w których dochodzi do przemocy domowej lub nadużyć;

        • Strony mogą radzić sobie ze złożonymi kwestiami prawnymi w zaciszu swojego domu, co udowadnia, że ​​jest to mniej zniechęcające i stresujące dla zaangażowanych stron.

        Jedną wadą jest to, że trudno jest przeprowadzić dowód w ramach głównego lub krzyżowego przesłuchania. Proces taki wymaga odczytania mowy ciała i tonu, a także weryfikacji dowodów i dokumentów. Z tych powodów wiele procesów sądowych częściowo lub w całości nadal odbywa się osobiście i prawdopodobnie będzie to kontynuowane w przyszłości.

        Tym niemniej technologia wideo stała się  użytecznym narzędziem, które nadal jest wykorzystywane przez prawników i sądy.

        Nasze biuro jest przystosowane do udziału w rozprawie za pośrednictwem technologii komunikacji wideo i może obsłużyć klientów, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu lub sami nie są biegli w tej technologii.

        Jeśli Twoja sprawa jest rozpatrywana osobiście, możesz poprosić o jej kontynuację za pomocą łącza video. Jeśli masz pytania dotyczące Twojego postępowania sądowego i tego, czy jest ono prowadzone za pośrednictwem wideo, skontaktuj się z naszym biurem, a jeden z naszych prawników może Ci pomóc.

        Z tych samych powodów, które wymieniono powyżej, technologia wideo stała się również skutecznym i popularnym narzędziem w alternatywnym rozwiązywaniu sporów, takich jak mediacje, konferencje ugodowe i spotkania czterostronne.

        Nasza kancelaria wykorzystuje komunikację wideo do wielu rodzajów usług prawnych, a także porad  prawnych, sporządzania testamentów i pełnomocnictw, umów małżeńskich, umów separacji i innych rodzajów dokumentów prawnych.

        Okazało się to przydatnym narzędziem, gdy klienci nie mogą osobiście spotkać się z prawnikiem, na przykład, jeśli mieszkają poza obszarem Greater Toronto lub za granicą.

        W pewnych okolicznościach nasi klienci nie mogą przyjechać do biura z powodu problemów zdrowotnych i wolą spotykać się za pośrednictwem wideo.

        Jeśli chciałbyś spotkać się z prawnikiem korzystającym z technologii wideo, zapytaj o te usługi w naszym biurze.

by Jessica Pliszka

Kancelaria prawna

Malicki Sanchez

The Law IS within your reach!

Call (905) 274-1650

Toll Free: (855) 274-1650|

Fax: 905.274.1652

info@malickisanchezlaw.com