University of Western Ontario po cichu wycofał się ze swojego obowiązku dotyczącego szczepień  po protestach studentów sprzeciwiających się temu wymogowi.

Western ogłosił to w „podsumowaniu sytuacyjnym” opublikowanym na swojej stronie internetowej 29 listopada. Szkoła  twierdzi, że decyzja o cofnięciu nakazu została podjęta po konsultacjach z urzędnikami ds. zdrowia publicznego.

Chociaż studenci nie muszą być szczepieni, aby uczęszczać na uniwersytet, maskowanie jest nadal wymagane w dającej się przewidzieć przyszłości.

Poniżej kontynuacja tekstu

Wkrótce po tym, jak uniwersytet ogłosił swój nakaz, studenci sprzeciwiający się wymogowi szczepień zorganizowali masowy protest na terenie kampusu.

Protestujący sprzeciwili się obowiązkowi argumentując, że narusza on autonomię ciała i nie jest konieczny, biorąc pod uwagę to, co naukowcy wiedzą teraz o Covid-19.