30 listopada na cmentarzu Łyczakowskim uczczono 192 rocznicę Powstania Listopadowego. W obchodach rocznicowych wzięli udział przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz przedstawiciele polskich organizacji we Lwowie. W obchodach licznie też wzięli udział uczniowie szkól z polskim językiem nauczania: Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny oraz liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej.

Po wspólnej modlitwie, której przewodniczył o. Sławomir Bystry, proboszcz kościoła św. Antoniego we Lwowie, odbyło się składanie wieńców przy grobie weteranów Wojska Polskiego na cmentarzu Żelaznej Kompanii. W imieniu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie biało-czerwony wieniec złożył konsul Bartosz Szeliga, który zaznaczył, że bardzo ważnym jest oddawać część i honor osobom, które pamiętali o swojej ojczyźnie, walczyli o nią.
Zakończenie obchodów rocznicowych odbyło się przy grobie Marii Konopnickiej wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

Tekst : Julia Bert

Poniżej kontynuacja tekstu

Zdjęcia: Marian Frużyński