Naukowcy z Uniwersytetu Concordia w Montrealu planują prześledzić i przeciwdziałać temu, co nazywają kolonializmem w fizyce, którą to naukę opisują raczej jako „pole społeczne” niż „czystą wiedzę”  – czytamy na portalu True North.

Strona internetowa projektu podaje, że inicjatywa „bada sposoby i podejścia do dekolonizacji nauki, takie jak rewitalizacja i przywracanie rdzennej wiedzy oraz budowanie potencjału”. Ma również na celu rozwój „kultury krytycznej refleksji i badania relacji nauki i kolonializmu”.

Jak donosi The College Fix, „Decolonizing Light” jest kierowana przez profesora nadzwyczajnego Concordia, Tanję Tajmel, która służy również jako specjalny doradca dziekana ds. równości, różnorodności i integracji.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Nad projektem pracuje piętnaście innych osób, w tym profesorowie nadzwyczajni Concordia Louellyn White i Ingo Salzmann, którzy są współbadaczami.

Inicjatywa „Decolonizing Light”, która powstała w 2021 r., otrzymuje fundusze federalne z New Frontiers in Research Fund , który został utworzony w celu wspierania „interdyscyplinarnych, obarczonych wysokim ryzykiem badań transformacyjnych prowadzonych przez kanadyjskich naukowców współpracujących z kanadyjskimi i międzynarodowymi partnerami”.

W ramach swojego projektu stworzone zostaną „kursy wraz z rdzennymi naukowcami i strażnikami wiedzy, podczas których studenci podchodzić będą do zagadnień z różnych lub zróżnicowanych kulturowo perspektyw, a także zdecentralizują eurocentryczną zachodnią naukę”. Będą również dążyć do „krytycznego zbadania, czy i jak sama fizyka przyczyniła się i nadal przyczynia się do kolonializmu”.

Inicjatywy są raczej motywowane marginalizacją kobiet, czarnych i rdzennej ludności, szczególnie w fizyce”.

„Uważamy marginalizację za kluczowy problem zarówno dla równości społecznej, jak i dla jakości badań naukowych Co więcej, uważamy, że wiedza naukowa, która odtwarza uprzedzenia i kolonialne stosunki władzy, jest nie do zaakceptowania”.

Projekt „Decolonizing Light” naukowców Concordia spotkał się z krytyką ze strony innych naukowców, w tym profesora chemii Uniwersytetu McGill, Patanjalego Kambhampatiego.

Kambhampati powiedział The College Fix, że „dekolonizacja STEM jest absurdem i obraża ludzi z różnych środowisk, w tym jegojako naukowca urodzonego w trzecim świecie”.

„Nie ma innych ani alternatywnych sposobów poznania. Jest tylko nauka”.

Kambhampati skrytykował również władze federalne za finansowanie projektu, mówiąc, że ani „rząd kanadyjski, ani rząd USA nie powinny finansować  szarlatanów”.