Dlaczego dostajemy decyzje odmowne? W zależności od programu imigracyjnego, urzędnik imigracyjny wydający decyzje ma większą lub mniejszą swobodę decydowania. A zatem decyzja zależy od tego, czy trafi się nam osoba życzliwa, wyrozumiała, a może urzędnik bardziej surowy, może taki który zupełnie inaczej zinterpretuje sprawę. Najpewniejsze są sprawy np. na punkty, bo tu mamy określone reguły i jeśli kandydat spełnia wymogi oraz przedstawi odpowiednią dokumentację, zazwyczaj szansa jest wykorzystana w pełni.

Decyzję odmowną można otrzymać z następujących powodów:

– zmiana przepisów i prawo działające retroaktywnie,

– brak odpowiedniej dokumentacji, dowodów na spełnienie kryteriów prawnych,

– podawanie nieprawdziwych informacji w podaniu,

– niekorzystna interpretacja sytuacji imigranta przez urzędnika imigracyjnego (negative discretion),

– rekord kryminalny lub popełnienie wykroczenia prawnego w czasie rozpatrywania wniosku,

– niedosłanie wymaganej dokumentacji na czas (często urząd daje termin, w jakim należy dosłać wymaganą dokumentację),

– w podaniach internetowych, problemy techniczne strony, np. brak załącznika,

– stan zdrowia,

– nieprzekonanie urzędnika o prawdziwości i kontynuacji relacji,

– złamanie umowy sponsorskiej (sponsorship default),

– niedostosowanie się do porad swojego reprezentanta.

Wymieniłam najczęstsze powody, jakie przychodzą mi obecnie do głowy. Czasem powodem wydania decyzji odmownej może być jakaś drobnostka. Dlatego ważne jest, by dokładnie dostosować się do instrukcji urzędowych i, jeśli mają Państwo swojego prawnego doradcę-reprezentanta, do jego instrukcji i wskazówek. Niestety, czasami klienci nie słuchają swoich konsultantów i adwokatów, znam to ze swojej praktyki, a jak coś się nie uda, mają pretensje. Pamiętajcie proszę, że prawo imigracyjne oparte jest w dużej części na zasadzie SELEKCJI. A zatem rząd kanadyjski wybiera kandydatów w oparciu o określone zasady prawne. Mogą się one nam podobać lub nie, musimy się jednak do nich dostosować.

Mam obecnie klienta, sponsorowanego przez konkubinę, który popełnił w Polsce kilkakrotne wykroczenie – jazda w stanie nietrzeźwym. Częste w Polsce. Mamy dużą szansę na kryminalną rehabilitację, ale aby została rozpatrzona pozytywnie, osoba taka musi pokazać dokumentację, że jest w pełni zrehabilitowana, np. praca społeczna, leczenie choroby alkoholowej i inne. Nie mogę się doprosić o chociażby jeden dokument, a czas rehabilitacji nadchodzi. Takie sytuacje nie należą do rzadkości, choć muszę przyznać, że większość moich klientów wkłada wiele wysiłku w to, byśmy podanie przygotowali jak najlepiej. Rozumieją, że to bardzo ważne. Jednak kiedy wnioskodawca sam lekceważy powagę swojej sytuacji, to nikt tu nie pomoże. Należy pamiętać, że sukces podania imigracyjnego zależy w dużej mierze od was samych, nie tylko od szczęścia, na jakiego traficie oficera czy jakiego macie reprezentanta. Z pustego i Salomon nie naleje. Kryminalny rekord i brak rehabilitacji będzie najczęściej powodem odmowy.

Od decyzji odmownych można się odwołać. Tylko po co, jeśli można coś dobrze załatwić za pierwszym razem.

Izabela Embalo

licencjonowany doradca imigracyjny

KONTAKT: emiz@live.ca

Tel/text. 416-515-2022

http://www.emigracjakanada.net/www.emigracjakanada.net