Po 2016 roku federalne departamenty i agencje unieważniły oceny bezpieczeństwa (security clearance) trzech pracowników podejrzanych o szpiegostwo. Nie podano jednak nazwisk tych osób ani tego, z kto mógł być ich prawdziwym pracodawcą.

Jeden z urzędników działających na rzecz obcego państwa pracował w Canada Border Services Agency (CBSA) i jeden w Employment and Social Development Canada (ESDC). W ich przypadkach ocenę bezpieczeństwa unieważniono w 2019 roku. Trzeci przypadek miał miejsce w 2017 roku i dotyczył pracownika Fisheries and Oceans Canada, związanego ze strażą graniczną.

CBSA tłumaczy, że unieważnienie zaświadczeń o bezpieczeństwie na poziomie „tajne” i „ściśle tajne” wymaga powtórnego zbadania sprawy najczęściej po otrzymaniu nowych informacji od kanadyjskiej agencji szpiegowskiej wskazujących na możliwe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jeśli ryzyko jest ocenione jako nieakceptowalne, wydana wcześniej ocena w sprawie danej osoby zostaje cofnięta.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Trzech wymienionych urzędników znalazło się w większej grupie 307 pracowników federalnych, które straciły swoje oceny bezpieczeństwa z różnych powodów między 1 stycznia 2016 a 9 lutego 2023 roku. Powody były różne, np. postępowanie w pracy, powiązania z osobami podejrzanymi o działalność kryminalną czy skazanie za przestępstwa niezwiązane z pracą. Miały jednak związek z jakąś sprawą lub nowymi okolicznościami (w nielicznych przypadkach było to również podejrzenie o szpiegostwo), a nie z odejściem pracownika lub jego przejściem na emeryturę.

W rozważany 7-letnim okresie z różnych powodów poświadczenia utraciło 10 pracowników CBSA (przy czym tu dane za 2017 i 2018 rok nie były dostępne), 64 pracowników ESDC (najwięcej w 2021 roku – 37) i 9 pracowników departamentu rybołówstwa. Dane odnoszące się do pracowników CSIS nie zostały ujawnione. Agencja szpiegowska tłumaczy, że jest to podyktowane specyfiką jej pracy i ochroną bezpieczeństwa Kanadyjczyków.

Global Affairs podało, że od 2016 roku z różnych powodów uchyliło „status niezawodności” 11 pracowników (jest to najniższy standard oceny bezpieczeństwa). Poświadczenia na poziomie „tajne” lub „ściśle tajne” nie były uchylane.

W departamencie obrony narodowej odnotowano siedem przypadków unieważnienia poświadczeń bezpieczeństwa. Departament podkreślił, że podjął działania określone w wewnętrznej polityce bezpieczeństwa i dyrektywach. Narodowa agencja kryptograficzna, czyli Communications Security Establishment, podała jeden przypadek, w 2022 roku.

Uwagę zwracają dane z Public Services and Procurement Canada. Agencja uchyliła ocenę bezpieczeństwa 121 pracowników. To największa liczba wśród departamentów i agencji federalnych. W omawianym okresie zaczęło się od trzech pracowników w 2016 roku, statystyka rosła do 30 w 2018, a potem zaczęła stopniowo spadać do pięciu w 2023.

Drugie miejsce pod względem liczby przypadków uchylenia oceny bezpieczeństwa z określonego powodu zajmuje agencja podatkowa – 71 przypadków. Żaden nie był związane z działaniem na rzecz obcych służb wywiadowczych.

Niektóre agencje nie odmawiały podania danych lub podawały pojedyncze przypadki (np. Health Canada, Immigration, Refugees and Citizenship Canada po jednym, Correctional Service of Canada i Public Health Agency po trzy).