Premier Nowego Brunszwiku Blaine Higgs mówi, że rodzice mają prawo wiedzieć, że ich dziecko chce w szkole zmieniać płeć. Higgs bronił decyzji rządu, by przeprowadzić przegląd Polityki nr 713 – Sexual Orientation and Gender Identity – obowiązującej we wszystkich szkołach publicznych prowincji. Celem polityki miało być „tworzenie bezpiecznego, przyjaznego, inkluzywnego i akceptującego środowiska szkolnego dla wszystkich uczniów, ich rodzin i tych identyfikujących się lub odbieranych jako LGBTQI2S+”. Premier powiedział, że obecna polityka odbiera rodzicom należne im prawo do tego, by wiedzieć, że ich dziecko chce zmienić płeć.

Celowe ukrywanie przed rodzicami życzenia dziecka, by było uznawane za osobę innej płci, jest problemem. Nie zgadzam się z tym, że rodzice nie potrzebują wiedzieć, mówił Higgs.

Według Polityki 713 uczniowie transseksualni i niebinarni poniżej 16 roku życia muszą mieć zgodę rodziców, żeby oficjalnie w szkole posługiwać się swoim preferowanym imieniem (w szkolnych dokumentach, na testach, w programach używanych przez szkolną administrację”. Wytyczne głoszą jednak, że przed skontaktowaniem się z rodzicami w sprawie preferowanej płci dziecka dyrektor musi uzyskać świadomą zgodę od ucznia na poinformowanie rodziców. Jeśli rodzic się nie zgodzi, szkoła ma opracować plan wsparcia ucznia w posługiwaniu się przez ucznia preferowanym imieniem w środowisku szkolnym.

Higgs wyraził też swój sprzeciw wobec organizowaniu drag shows dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Powiedział, że takie spotkania nie są odpowiednie do ich wieku. W tym wieku uczymy dzieci, by się rozwijały i rosły, a jak będą starsze i mądrzejsze, będą same podejmowac decyzje.

Premier był osttanio krytykowany przez aktywistów LGBT w związku z nakazaniem przeprowadzenie przeglądu Polityki 713. Minister edukacji Bill Hogan poinformował, że jego biuro dostało co najmniej setki skarg od rodziców. Hogan również kwestionował dopasowanie do wieku programu szkolnego, jeśli chodzi o treści związane z edukacją seksualną. Powiedział, że chciałby się dowiedzieć, co na ten temat sądzą mieszkańcy prowincji.

Według niedawno przeprowadzonego badania opinii publicznej Kanadyjczycy uważają, że szkoły mają obowiązek zawiadamiania rodziców, gdy ich dziecko chce zmienić płeć. 57 proc. twierdz, że szkoły powinny informować rodziców, a tylko 18 proc. jest zdania, że od szkół nie należy tego wymagać.