Szczecińskie Dni Kawalerii rozpoczęły się w piątek (26 maja) prezentacją m.in. Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. A w sobotę miał miejsce uroczysty apel z okazji święta 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich. A po apelu odbył się piknik wojskowy na terenie pobliskiej strzelnicy Krzekowo. W jego programie znalazły się m.in. pokazy musztry konnej, konnego kadryla i prezentacja władania bronią białą z konia w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

Mam nadzieję, że Dni Kawalerii wpiszą się w kalendarz Szczecina, w kalendarz Pomorza Zachodniego, bo myślę, że to znakomite przedsięwzięcie. (…) Nie ma tutaj przypadków – 12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich, jednostka, która stacjonuje tutaj w ramach 12. Dywizji Zmechanizowanej przejęła, i można powiedzieć, niesie w jakiejś mierze tradycje kawaleryjskie – powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

* * * * *

12 batalion rozpoznawczy Ułanów Podolskich ze Szczecina przejął tradycje pułku i jego barwy. 7 maja 1997 dokonano wręczenia sztandaru batalionowi, a na jego płacie umieszczono Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari zdjęty z historycznego sztandaru 12 Pułku Ułanów. 22 lutego 2011 roku 12 batalion przyjął nazwę Ułanów Podolskich oraz dziedzictwo tradycji 12 pułku Ułanów Podolskich i 12 batalionu rozpoznawczego Ułanów Podolskich. Rodowód 12 pułku Ułanów Podolskich wywodzi się z epoki Księstwa Warszawskiego. 5 pułk Jazdy Francusko-Galicyjskiej powstał  8 czerwca 1809. Po włączeniu wojsk Francusko-Galicyjskich do Armii Polskiej 5 pułk został przemianowany na 12 pułk ułanów używając na pamiątkę barw czerwono-biało-niebieskich. Ponowne odtworzenie pułku nastąpiło w czasie powstania listopadowego. Oddziały partyzanckie połączone z wojskami regularnymi tworzyły w Czabiszkach 12 pułk ułanów. Po raz trzeci w swojej historii pułk odrodził się w czasach II Rzeczypospolitej w lutym 1919. Powstała 1 Chorągiew Kirasjerów Polskich, która po połączeniu z Polakami wydzielonymi z 11 Dywizji Kawalerii rosyjskiej została przemianowana na I dywizjon pułku kirasjerów polskich. 25 października 1919 pułk uzyskał oficjalny tytuł Ułanów Podolskich, a od 27 października do 10 lutego wziął udział zajmowaniu Pomorza oraz zaślubinach z morzem. W kampanii przeciw Rosji Sowieckiej w roku 1920 pułk działał pod rozkazami gen. Sawickiego w 3 Brygadzie Jazdy. W pościgu za konną Armią Budionnego pułk zdobył miejscowość Łaszczów. W latach międzywojennych pułk stacjonował w Białokrynicy pod Krzemieńcem. W czasie mobilizacji 1939 roku pułk został włączony w skład Wołyńskiej Brygady Kawalerii i brał udział we wrześniowych bitwach pod Mokrą, w lasach Łobodna, pod Cyrusową WoląCyganką. Zalążkiem 12 pułku Ułanów Podolskich w 2 Korpusie był Szwadron Przyboczny Dowódcy PSZ. W maju 1943 pułk został przydzielony do 3 Dywizji Strzelców Karpackich i na mocy rozkazu dowódcy APW i otrzymał nazwę 12 Podolski Pułk Rozpoznawczy, a w grudniu nastąpiła ostateczna zmiana w nazwie na 12 pułk Ułanów Podolskich. 6 maja 1947 został rozwiązany.

(opracował i fotografował Leszek Wątróbski)

 

Zdjęcia pochodzą z uroczystego Apelu z okazji Święta 12 Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie, który odbył się na miejskim placu przed Netto Areną w dniu 27 maja br.