Czołowa kanadyjska grupa obrony życia poczętego  oraz praw rodziny wzywa   rodziców, aby 1 czerwca nie posłali dzieci do ​​szkoły, aby zaprotestować przeciwko promocji „Miesiąca Dumy” w publicznym systemie edukacji.

25 maja organizacja pro-life  Campaign Life Coalition (CLC) ogłosiła , że ​​pierwszy doroczny  National Pride Flag Walk-Out Day odbędzie się 1 czerwca, kiedy szkoły wywieszą „flagę dumy”, aby zaznaczyć początek gejowskiego miesiąca dumy”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Lobby LGBT wyrządza dzieciom prawdziwe szkody, zwłaszcza poprzez pandemię zamieszania seksualnego, którą stworzyło, wykorzystując system szkolny do indoktrynacji ideologią gender” – powiedział LifeSiteNews dyrektor ds. operacji politycznych CLC, Jack Fonseca.

„Szkoły są od jakiegoś czasu  zabawką działaczy LGBT i widzimy rezultat: społeczne uwarun kowanie małych dzieci i nastolatków proszących o blokery dojrzewania, hormony płciowe, a nawet amputacje zdrowych części ciała, ” ostrzegł.

„Musimy zacząć pokojowo kwestionować ich władzę i dochodzić naszych własnych praw rodzicielskich w zakresie moralnej edukacji  dzieci” — mówił Fonseca.

„Nie możemy pozwolić, aby transpłciowe i homoseksualne lobby nadal dominowało nad naszymi dziećmi, pozbawiało nas praw rodzicielskich i dezorientowało nasze dzieci, powodując w rezultacie trwałe szkody”.

Dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w programie ale nie mają dzieci uczęszczających do szkół, w których będzie wywieszana flaga dumy, CLC zaplanowało kilka „modlitw” przed kuratoriami w Toronto i w biurach różnych biskupstw katolickich w Hamilton, Toronto i Ottawie. Więcej informacji na temat godzin i lokalizacji można znaleźć tutaj .

CLC zapewnia również materiały informacyjne do wydrukowania , zawierające szczegóły wydarzeń dla rodziców, uczniów i zainteresowanych osób do rozdania w celu zwrócenia uwagi na wydarzenie.

Ruch ma na celu zjednoczenie wysiłków rodziców i zainteresowanych osób w całym kraju, ponieważ coraz więcej osób widzi potrzebę pokojowego przeciwstawienia się programowi LGBT narzucanemu dzieciom w szkołach.

Na początku tego miesiąca ponad 400 uczniów, czyli około 1/3 ogółu uczniów szkoły podstawowej Eagle Heights w London Ontario, zostało w domu  kiedy szkoła podniosła flagi „dumy” z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Homofobii, Bifobii i Transfobii.

 

za lifesite news