Z raportu przeprowadzonego przez Financial Consumer Agency of Canada (FCAC) wynika, że ​​prawie połowa posiadaczy kredytów hipotecznych twierdzi, iż musi się coraz bardziej zadłużać, aby spłacić kredyt mieszkaniowy w obliczu rosnących kosztów utrzymania i wyższych stóp procentowych.

W ankiecie dotyczącej kondycji finansowej Kanadyjczyków ankieterzy FCAC odkryli, że właściciele domów posiadający kredyty hipoteczne zgłaszali większe zadłużenie, które od sierpnia 2020 r. do grudnia 2022 r. wzrosło o 16,1% do prawie 47,7%.
„Dwie trzecie posiadaczy kredytów hipotecznych zgłasza problemy z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań finansowych” – stwierdzono w raporcie z 13 czerwca, odnotowując jednocześnie, że ponad jedna trzecia Kanadyjczyków (35,5 procent) ma kredyt hipoteczny.

W raporcie dodano, że od sierpnia 2020 roku liczba posiadaczy kredytów hipotecznych, którzy są w stanie bez problemów wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, spadła o ponad jedną piątą.

„Tylko 1 na 3 posiadaczy kredytów hipotecznych twierdzi obecnie, że może bez trudności wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych” – napisano.  Wyniki zostały zaczerpnięte z ankiet przeprowadzonych przed dwiema ostatnimi podwyżkami stóp procentowych Bank of Canada, które podniosły referencyjną opłatę za pożyczki międzybankowe z 4,5 do 5 procent, co stanowi najwyższą stopę od 22 lat.

„Coraz większy odsetek Kanadyjczyków wydaje więcej, niż zarabia” – czytamy w raporcie. „Odsetek posiadaczy kredytów hipotecznych, którzy tak robią, jest obecnie najwyższy od początku badania”.

Ponadto właściciele domów z hipoteką lub bez niej coraz częściej pożyczają pieniądze na pokrycie swoich codziennych wydatków w porównaniu z najemcami, co oznacza wzrost o odpowiednio 12,2, 13,2 i 5,4 punktów procentowych w okresie objętym badaniem.

Kolejne ogłoszenie stóp procentowych przez Bank of Canada nastąpi 6 września. Prezes banku Tiff Macklem powiedział dziennikarzom 12 lipca, że “​​jest zbyt wcześnie, aby mówić o obniżkach stóp procentowych”.