Rząd Kanady ogłosił plany znacznego zwiększenia produkcji energii jądrowej, podpisując podczas COP28 wraz z 22 innymi krajami zobowiązanie do potrojenia swojej mocy jądrowej do 2050 r.

„To jest bardzo znaczące. Kanada dołącza do 22 krajów, które podpisały zobowiązanie do potrojenia swojej zdolności nuklearnej do 2050 r.” – powiedział Chris Keefer, współzałożyciel Canadians for Nuclear Energy.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbywa się COP28, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która rozpoczęła się 30 listopada i potrwa do 12 grudnia.

Kanada wcześniej wyłączyła energię jądrową ze swojego programu zielonych obligacji na 2022 r., którego celem jest wspieranie projektów w zakresie czystej energii, jednak obecnie planuje wykorzystać to źródło jako główne źródło energii, aby osiągnąć swoje cele w zakresie emisji zerowej netto na rok 2050.

„To oznacza  zwrot w polityce kanadyjskiej. W ciągu ostatnich dwóch lat przeszliśmy od bardzo letniego podejścia do energii jądrowej do bardzo ciepłego podejścia” – powiedział Keefer.

Keefer, który jest także założycielem Doctors for Nuclear Energy, powiedział, że to niezawodność energii jądrowej doprowadziła do zmiany polityki rządu, ponieważ źródła zielone, słoneczne i wiatrowe nie są spójne.

Inni uczestnicy nie zgodzili się z tym zobowiązaniem, sugerując zamiast tego połączenie magazynowania energii z energią wiatrową i słoneczną.

Quebec zaproponował również opcję produkcji energii wodnej, która jest bardzo korzystna dla Ontario i innych części Kanady w porównaniu z reaktorami jądrowymi, które obecnie dostarczają jedynie około 15% energii elektrycznej.

Jednak w sierpniu spółka Hydro-Quebec oświadczyła, że ​​rozważa ponowne otwarcie elektrowni jądrowej Gentilly-2 w Becancour jako możliwą możliwość zaspokojenia zapotrzebowania prowincji na energię elektryczną.

„Budowanie większej liczby reaktorów jądrowych nie ma sensu, skoro istnieją znacznie czystsze, bezpieczniejsze i tańsze opcje utrzymania włączonych świateł” – powiedział Jack Gibbons z sojuszu na rzecz czystego powietrza w Ontario.

Jeżeli to zobowiązanie zostanie zrealizowane, Ontario będzie liderem w procesie potrojenia produkcji energii jądrowej w Kanadzie, ponieważ jest już siedzibą 18 z 19 działających reaktorów jądrowych w Kanadzie. Władze prowincji mają w planach budowę kolejnych.

„Spodziewamy się ogłoszenia, myślę, że jeszcze w tym miesiącu, że rząd przystąpi do renowacji większości reaktorów w Pickering. W Bruce Power planowana jest nowa moc jądrowa wartości 4800 megawatów. W Darlington uruchomione zostały małe reaktory modułowe, ale przygotowano je dla całego kraju” – powiedział Keefer.