Pod koniec tygodnia pisałem o niebezpiecznym wyroku Trybunału w Strasburgu, który stwierdził, że Polska narusza prawa człowieka przez brak prawnego uznania związków jednopłciowych. – czytamy w newsletterze ordo iuris.

Ten wyrok to prawdziwy prezent dla nowego rządu, który będzie mógł teraz powiedzieć, że nie ma wyboru – musi wprowadzić możliwość prawnej formalizacji związków jednopłciowych, bo tak nakazuje nam Trybunał w Strasburgu. W najbliższych tygodniach możemy się zapewne spodziewać zaprezentowania przez nowy rząd projektu ustawy, realizującej wyrok ETPC i wprowadzającej formalizację związków jednopłciowych w Polsce.

Jak się okazuje, nie był to jedyny wyrok ETPC w sprawie Polski w ostatnich dniach.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W czasie gdy cała Polska żyje zmianą władzy, Trybunał w Strasburgu rozstrzygnął także sprawę związaną z ochroną życia w Polsce. Sędziowie orzekli, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. stwierdzający niekonstytucyjność aborcji eugenicznej był… nielegalny. W ocenie sędziów ETPC, ograniczenia dostępu do aborcji są co prawda dozwolone, ale każde takie ograniczenie musi mieć umocowanie w przepisach prawa krajowego. Tymczasem – zdaniem sędziów w Strasburgu – zakaz wykonania aborcji eugenicznej nie miał podstaw, bo… wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wydano w wadliwym składzie. Trybunał nakazał Polsce zapłacić skarżącej kobiecie ponad 16 tys. euro odszkodowania.

Co prawda, Trybunał odrzucił tezę o istnieniu „prawa do aborcji” i nie odebrał Polsce prawa do ochrony życia dzieci nienarodzonych, to jednak decyzja ta zaważy na losie tysięcy chorych dzieci. I to już niedługo.

O wyrokach ETPC i kolejnych atakach instytucji unijnych na polską suwerenność oraz o tym co możemy zrobić, by obronić polską suwerenność, pisałem więcej w poprzedniej wiadomości, którą załączam poniżej. Jeszcze raz serdecznie zachęcam do jej lektury.

Z wyrazami szacunku