Boeingi radzieckiej jakości – komentuje Andrzej Kumor

Jakość pracy w zachodnich korporacjach podważana jest przez rozliczanie kadry z wprowadzania zasad DEI (Diversity, Equity and Inclusion) w korporacjach wysoko zaawansowanych technologii, uniwersytetach i w administracji, także w takich firmach jak Boeing.