Działania FAA na rzecz różnorodności obejmują skupienie się na zatrudnianiu osób z „poważną niepełnosprawnością intelektualną” i „psychiatryczną”.
FAA to Federalna Administracja Lotnictwa – organ nadzoru lotniczego, agencja Ministerstwa Transportu Stanów Zjednoczonych powstała celem regulacji i nadzoru wszystkich aspektów lotnictwa cywilnego w Stanach Zjednoczonych.  

Federalna Administracja Lotnicza odpowiedzialna za bezpieczeństwo lotów w USA rekrutuje obecnie pracowników cierpiących na „poważną” niepełnosprawność intelektualną, problemy psychiatryczne oraz inne schorzenia psychiczne i fizyczne w ramach inicjatywy dotyczącej różnorodności i inkluzywności w zakresie zatrudniania czytamy na stronie internetowej agencji.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Ukierunkowana niepełnosprawność to niepełnosprawność, na którą rząd federalny w ramach swojej polityki kładzie  szczególny nacisk w procesie rekrutacji i zatrudniania” – czytamy na stronie internetowej FAA. „Należą do nich słuch, wzrok, brak kończyn, częściowy paraliż, całkowity paraliż, epilepsja, ciężka niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność psychiatryczna i karłowatość”.

Inicjatywa jest częścią planu zatrudnienia FAA „Różnorodność i włączenie”, zgodnie z którym „różnorodność kadry jest integralną częścią realizacji misji FAA polegającej na zapewnianiu bezpiecznych i wydajnych podróży po całym kraju i poza nim”.

FAA, nadzorowana przez Departament Transportu sekretarza Pete’a Buttigiega, jest agencją rządową odpowiedzialną za regulację lotnictwa cywilnego i zatrudnia około 45 000 osób.

W ostatnich dniach oczy wszystkich zwrócone były na FAA i branżę lotniczą, po tym jak 5 stycznia podczas lotu Alaska Airlines w Boeingu 737 Max 9 wypadła część kadłuba .

Po incydencie FAA uziemiła wszystkie samoloty 737 MAX 9 i prowadzi „szeroko zakrojoną inspekcję”.

Po tym incydencie komentatorzy w mediach społecznościowych i osoby publiczne zarzuciły że nacisk linii lotniczych i producentów linii lotniczych na inicjatywy dotyczące różnorodności, równości i włączenia społecznego sprawił, że latanie stało się mniej bezpieczne.

 Na stronie internetowej FAA agencja twierdzi, że osoby z „poważną” niepełnosprawnością umysłową i fizyczną stanowią najbardziej niedostatecznie reprezentowaną część federalnej siły roboczej.

FAA szczegółowo określa również, że pracownikom niepełnosprawnym zapewnione zostaną „rozsądne udogodnienia” w pracy.