W ramach procesu kwalifikacji wojskowej, który rusza w lutym 2024 roku, około 230 tysięcy Polaków otrzyma wezwania do stawienia się na komisji wojskowej. Listy te będą dotyczyć nie tylko młodych mężczyzn, ale również kobiet oraz osób w wieku do 60 lat. Wezwania do kwalifikacji wojskowej będą doręczane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem komisji.

Kwalifikacja  zdolności do służby wojskowej obejmuje następujące kategorie.
A – zdolny do czynnej służby wojskowej,
B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,
D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji podczas wojny.

Obywatele powinni być świadomi swoich obowiązków i potencjalnych konsekwencji niestawienia się do służby wojskowej.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, z dniem 13 stycznia obowiązuje nowy wzór karty powołania do wojska w sytuacjach ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba powołana powinna stawić się w wyznaczonym miejscu nie później niż w ciągu sześciu godzin od ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny. Osoba, która nie stawi się do służby w określonym czasie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata, a w przypadku próby trwałego uchylenia się od obowiązku służby – nie krótszy niż pięć lat.