RCMP złagodziła swoje zasady  dotyczące używania konopi indyjskich przez funkcjonariuszy stwierdzając po prostu, że muszą oni być zdolni do pełnienia obowiązków służbowych, zgłaszając się do pracy.
Nowa polityka dotycząca używania substancji zastępuje tę z 2018 r., która wymagała od funkcjonariuszy pierwszej linii i wielu innych pracowników na stanowiskach „wrażliwych na bezpieczeństwo” powstrzymywania się od rekreacyjnego używania konopi indyjskichco najmniej przez cztery tygodnie przed służbą. Zmiana, wprowadzona na początku tego miesiąca, zbliża Mounties do wielu innych sił policyjnych w zakresie używania marihuany przez pracowników.

„Organizacje policyjne, które początkowo miały zerową tolerancję lub 28-dniowe ograniczenie, obecnie mają lub zmierzają w stronę wymogu zdolności do pełnienia służby lub 24-godzinnej abstynencji, albo połączenia obu tych wymogów” – stwierdzono w notatce informacyjnej uzyskanej w zeszłym roku przez The Canadian Press poprzez ustawę o dostępie do informacji.

Federacja policji poinformowała RCMP, że jedno z najczęstszych zapytań podczas sesji rekrutacyjnych dotyczyło polityki rekreacyjnego używania konopi indyjskich,twierdzą autorzy notatki.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Nowy przepis stanowi, że wszyscy pracownicy RCMP muszą być zdolni do wykonywania swoich obowiązków i wykonywania swoich obowiązków, a także nie mogą być pod wpływem narkotyków, alkoholu ani innych substancji podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w pracy.

Z oświadczenia   wynika, że ​​nowe zasay nie obejmują   nurków i pilotów, którzy muszą w dalszym ciągu przestrzegać wymagań swoich zawodowych organów zarządzających.