22 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży w Radzie projekt ustawy o podwójnym  obywatelstwie.

“Dzisiaj przedkładam Radzie Najwyższej kluczowy projekt ustawy, który pozwoli na przyjęcie kompleksowych zmian legislacyjnych i wprowadzenie wieloobywatelstwa” – powiedział. Według Zełenskiego pozwoli to wszystkim etnicznym Ukraińcom i ich potomkom z całego świata, z wyjątkiem obywateli Rosji, na posiadanie ukraińskiego obywatelstwa.

“Wszystkich tych, którzy w czasie różnych fal emigracji zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny i znaleźli się w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, krajach Azji i Ameryki Łacińskiej. Wszystkich, którzy nam pomagają, mimo że są setki i tysiące kilometrów od swojej ojczyzny. Zagraniczni ochotnicy, którzy chwycili za broń, by bronić Ukrainy, wszyscy ci, którzy walczą o wolność Ukrainy tak, jakby była ich ojczyzną – Ukraina stanie się dla nich taką – stwierdził prezydent.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W październiku 2023 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że uważa za konieczne wprowadzenie wielokrotnego obywatelstwa na Ukrainie. Powinny jednak istnieć wyjątki od zakazu posiadania podwójnego obywatelstwa z państwem-agresorem.

Jeszcze przed pełnoskalową inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozważano możliwość uregulowania kwestii wielokrotnego obywatelstwa na poziomie legislacyjnym.