OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE BRUTALIZACJI ZYCIA SPOŁECZNEGO

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

I POLITYCZNEGO W POLSCE

INSTYTUTU NAUKOWEGO IM. OSKARA HALECKIEGO W KANADZIE

THE OSKAR HALECKI INSTITUTE IN CANADA

Ottawa, Ontario, Canada

18 lutego 2024

W imieniu Zarządu Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie (The Oskar Halecki Institute in Canada), organizacji kanadyjskiej skupiającej Polaków i Kanadyjczyków, którym bliska jest suwerenna i niepodległa Rzeczpospolita Polska, wyrażamy głębokie oburzenie spowodowane użyciem przez koalicyjny rząd Premiera Donalda Tuska brutalnych środków przemocy, niezgodnych z demokracją i wbrew obowiązującej Konstytucji RP oraz przepisów prawa. Rząd koalicyjny utworzony po wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu RP 15 października 2023 składający się z trzech koalicji partyjnych (Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Nowej Lewicy) dopuszcza się rażącego łamania prawa demokratycznego państwa od samego momentu objęcia władzy w grudniu 2023. Łamanie prawa polskiego dotyczy m.in. stosowania uchwał sejmowych jako wykładni do stosowania przemocy w likwidacji mediów publicznych i ich niezależnego charakteru (Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej). Doszło do rozwiązań siłowych i pozaparlamentarnych, które mają znamiona zamachu na te instytucje przez nową władzę.

Bezprawne aresztowanie ministrów i posłów Mariusza Kamińskiego, odpowiedzialnego w poprzedniej kadencji za służby specjalne i jego zastępcy Macieja Wąsika, podczas najścia na siedzibę Prezydenta RP, z podeptaniem Jego prawa łaski, przeprowadzone było z pełną arogancją i całkowitym zaprzeczeniem praworządności.

Wprowadza się chaotyczne działania również w sferze sądownictwa, nie uznając wyroków Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, z pełnym lekceważeniem wszelkich procedur i zasad demokratycznego państwa. Dodatkowo dokonuje się szybkich zmian w składach rad nadzorczych spółek państwowych skarbu państwa, które nie mają umocowania ustawowego, dotyczy to również innych spółek i instytutów powołanych na szczeblach ministerialnych. Wygaszanie strategicznych inwestycji krajowych budzi zdumienie i uzasadnione zaniepokojenie. Żądania likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) i Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) zagrażają bezpieczeństwu państwa polskiego i jego dobremu imieniu w cywilizowanym świecie. Szereg decyzji wzbudza głębokie zdziwienie jak na przykład likwidacja Fundacji Adama Mickiewicza przez połączenie jej z Fundacją ,,Niepodległa”. Zmiany takie mają także charakter działalności antynarodowej i są niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Sposób ich przeprowadzania świadczy o tym, że nowa władza jest przygotowana do wprowadzania agresywnych zmian na niekorzyść Rzeczpospolitej i nie liczy się z głosem tej części społeczeństwa, która stanowi blisko połowę głosujących w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Postępująca brutalizacja życia społecznego i politycznego w Polsce powoduje ogromne zaniepokojenie w kręgach Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej, i również w związanych z nimi kręgach społeczeństwa kanadyjskiego i amerykańskiego.

Działania obecnych władz znamionuje też nieliczenie się z mądrym głosem ze strony Kościoła (Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego), nawołującym do rozwiązań kompromisowych na drodze negocjacji, a nie na drodze rozwiązań siłowych, które wywołały oburzenie i to nie tylko po stronie zwolenników poprzednio rządzącej prawicowej koalicji w latach 2015 – 2023.

Wzywamy stronę obecnego rządu koalicyjnego do porzucenia środków skrajnych, wyrażanych w sposób arogancki i pozbawiony jakichkolwiek norm prawnych stosowanych w demokratycznym państwie. Wzywamy do negocjacji i wprowadzania ewentualnych zmian zgodnie z respektowaniem prawa i demokracji parlamentarnej.

Jest jeszcze czas by kierować się zasadą, która jest mottem najstarszego polskiego uniwersytetu – Uniwersytetu Jagiellońskiego – PLUS RATIO QUAM VIS – ROZUM ZNACZY WIĘCEJ NIŻ SIŁA, o której wspomniał ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki.

Z poważaniem,

Zarząd Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

BOD The Oskar Halecki Institute in Canada

dr Aleksander Maciej Jabłoński – prezes

Krzysztof Grabkowski – wiceprezes

Anna Minkiewicz-Janda – skarbnik

dr inż. Emil Broś

Renata Jentys

Bożena Serafin

dr Tadeusz Pierścianowski